Pater Bert Bocxe OSA (90) overleden

Op 23 april is in Eindhoven pater Bert Bocxe OSA overleden in de leeftijd van 90 jaar.

Bert Bocxe werd geboren op 16 augustus 1924 in Zevenhoven. Op 10 september 1944 deed hij zijn geloften in de Orde van de Augustijnen. Hij werd priester gewijd op 25 maart 1950 in Rome.

Na een voortgezette theologiestudie in Rome is hij dienstbaar geweest in Venlo als leraar; in Nijmegen en Witmarsum als kapelaan en op Vlieland en Terschelling als vicarius-parochus. Op Terschelling was hij de bouwpastoor van de Petrus de Visserkerk in Midsland. 

Van 1974-1989 was hij pastoor in Assen en Roden. Nadien woonde hij in Nijmegen en Eindhoven. Heel zijn leven is pater Bocxe nauw betrokken geweest bij de oecumene.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 29 april om 11.00 uur in de Augustijnenkerk, Tramstraat 27 te Eindhoven. Aansluitend zal hij op het kloosterkerkhof worden begraven. Er kan afscheid genomen worden van pater Bocxe vanaf 10.30 voorafgaand aan de uitvaartdienst.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is pater Bocxe dankbaar voor zijn herderschap en zijn inzet voor de oecumene in ons bisdom. Dat pater Bert Bocxe voortaan in Gods Licht geborgen mag zijn.

Peter Pot
Secretaris-kanselier bisdom Groningen-Leeuwarden