Peter Wellen gekozen tot diocesaan administrator

Afgelopen dinsdag 17 mei heeft het Kathedraal Kapittel uit hun midden oud-vicaris-generaal Peter Wellen gekozen tot diocesaan administrator. De diocesaan administrator zal leiding geven aan het bisdom tot een nieuwe bisschop de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit heeft genomen. 

Oud-bisschoppelijk vicaris Arjen Bultsma is benoemd tot algemeen gedelegeerde van de diocesaan administrator. Hij zal de administrator bijstaan in het besturen van het bisdom.

Econoom Marisca Lulofs-van Rijnberk en secretaris-kanselier Peter Pot blijven in hun functies aan. Het bisdombestuur zal in de periode tot de installatie van de nieuwe bisschop dus bestaan uit de diocesaan administrator als eindverantwoordelijke, de algemeen gedelegeerde, de econoom en de secretaris-kanselier.

Diocesaan administrator: Peter Hermannus Hendrikus Wellen

Geboren te Emmen 16 september 1966
Priester gewijd 24 oktober 1998
Benoemd tot bisschoppelijk vicaris van vicariaat Groningen/Drenthe 9 september 2006
Benoemd tot vicaris-generaal 1 september 2011
Benoemd tot diocesaan administrator 17 mei 2016
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de priesters
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de geestelijke verzorging in zorginstellingen
Contactpersoon voor de bedevaartskapel Dokkum
Tevens pastoor en waarnemend pastoor

 

Algemeen gedelegeerde van de diocesaan administrator: Drs. Arjen Bultsma

ARJEN BULTMSA 24Geboren te Assen 17 juli 1976
Priester gewijd 28 mei 2005
Benoemd tot bisschoppelijk vicaris van vicariaat Friesland/Noordoostpolder 1 september 2012
Benoemd tot algemeen gedelegeerde van de diocesaan administrator op 17 mei 2016
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene
Lid van de Plenaire Raad van de Raad van Kerken Nederland
Lid van de Friese Raad van Kerken
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de VNB
Tevens pastoor
Consulent van het Officialaat te Utrecht