Reactie Nederlandse bisschoppen: Notre-Dame teken van christelijk geloof in de wereld

Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de brand in de Notre-Dame. ‘We leven mee met alle mensen die deze kerk ter harte gaat’ aldus mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppen. ‘’Niet alleen is beschadiging of verlies van prachtige kunstzinnige bijbelvoorstellingen een tragedie’’, vindt bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. ‘De Notre Dame betekent ook levende presentie van God in deze wereld.’’ 

Mgr. Van den Hout memoreert uit eigen ervaring de betekenis van de Notre Dame als kerk en toeristische bezienswaardigheid: ‘’De dagelijkse misviering voor gelovigen gaat in een zijkapel van de kerk gewoon door, zichtbaar voor toeristische bezoekers op enige afstand in dezelfde ruimte. Een levende presentie van God in de wereld.’’
Mgr. Van den Hende vond het heftig om de Notre Dame te zien branden, zoals dat maandag in het TV-nieuws was te zien. ‘Deze kerk is eeuwenoud en wereldberoemd, en op de eerste plaats het hart van de Katholieke Kerk van Parijs. Het is de kerk waar de aartsbisschop van Parijs zijn bisschopszetel heeft. Juist deze week staan er belangrijke kerkelijke plechtigheden op de agenda: de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Pasen is het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, dat Hij is gekruisigd en gestorven en dat Hij is opgestaan uit de dood en leeft!’
De voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie spreekt de hoop uit dat de Notre-Dame als kerk behouden kan blijven. ‘Temidden van alle toeristen is de Notre-Dame een teken van het Christelijk geloof.’