Remco Hoogma tot priester gewijd

Bisschop Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, heeft zaterdag 18 mei jl. Remco Hoogma tot priester gewijd in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Het was een feestelijke viering in een volle kathedraal op een zonnige, bijna zomerse dag.  Mgr. Van den Hout stond in zijn homilie stil bij het ‘gekozen zijn’ van de wijdeling: ‘’De priester is een geroepene die zich meldt om gewijd te worden. Hij mag zichzelf ook zien als iemand die gekozen is. Een uitverkorene door de Heer en door ons allen die hem verwelkomen in het priesterschap.‘’  Evangelietekst tijdens de viering was Joh. 14: 7-14 waar Jezus zijn leerlingen zegt: ‘’Als gij Mij zoudt kennen zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.’’

‘’Ik beleef de vreugde van het priesterschap. Er zijn zovelen belangrijk geweest op deze weg naar mijn roeping,’’ aldus Remco Hoogma in zijn slotwoord.  ‘’Mijn dank geldt niemand en iedereen!’’

Voor een foto verslag zie hieronder, fotograaf Ramon Mangold