Retraite Thuine: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus gaat niet door.

vrijdag 26 juni 2020

Eind juni 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel Paulus. Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn dramatische ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen.

Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. Bronnen over hem zijn tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood geredigeerd. De vraag is: wat heeft hij eigenlijk zelf geschreven? En waardoor of door wie werd hij gedreven? In dit retraiteweekend maken we kennis met het leven en enkele brieven van de apostel Paulus.
Programma
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland. Datum: vrijdag 26 juni – zondag 28 juni 2020. Tijd: aankomst 20.00 uur; vertrek 16.00 uur. Opgave vóór 8 juni 2020 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Lisette Winter, e-mail: l.winter@bisdomgl.nl tel. 050 – 4065888.
Inlichtingen over het programma: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.