RKK herdenkt Reformatie

Niet alleen de protestanten besteden dit jaar aandacht aan de Reformatie. Ook aan rooms-katholieke zijde is het initiatief genomen voor een herdenking van 500 jaar Kerkhervorming. Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en lid van het moderamen van de Raad van Kerken, nodigt de rooms-katholieke achterban uit om deel te nemen aan een gebed op Willibrordzondag waarop aandacht zal zijn voor de Reformatie. Een daarbij horend gebed en ontmoeting vindt plaats in de heilige Bonaventurakerk in Woerden op 5 november ’s middags.

Bis. vicaris Arjen Bultsma
Bis. vicaris Arjen Bultsma

Priester Arjen Bultsma, gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Groningen-Leeuwarden, schrijft in een brief aan de pastores en parochies n het meest noordelijke bisdom over de bijeenkomst. Een zelfde tekst is vanuit de Katholieke Vereniging voor Oecumene aangeboden: ‘500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en wereld in rep en roer. Een nieuw zicht op het Evangelie, op de relatie met God, op Kerk en sacrament. Eeuwenlang was de scheiding tussen katholieke en protestantse wereld ook in ons land een bepalende factor. Door allerlei oorzaken is dat vandaag veranderd. Dankzij de volgehouden oecumenische dialogen zijn scheidslijnen van toen deels overwonnen’.

Het thema in de viering in de heilige Bonaventurakerk is: Hervorming vandaag – Eén in onze Meester en wij allen zijn broeders en zusters (vgl. Mt. 23,8). Er komt een speciale preekschets voor de zondag met een voorbede, die – getrouw aan het oecumenische principe – geschreven wordt door een topambtenaar uit de Protestantse Kerk in Nederland: dr. Sjaak van ’t Kruis. Bron: Raad van kerken Nederland