Jan Kroon Fonds ondersteunt katholiek onderwijs

Het Jan Kroon Fonds is een fonds dat opgericht is ter nagedachtenis aan de Groningse katholieke weldoener Jan Kroon (1911-1995). Jan Kroon leefde werkelijk vanuit het Evangelie en zette zich zijn leven lang in voor mensen – met name jeugdigen en gezinnen – in nood. Hij geldt als één van de grondleggers van het jeugd- en jongerenwerk in Groningen en wordt in de parochie van Sint-Jozef in dankbaarheid herinnerd als ‘oom Jan Kroon’.  

Tekst: Marlies Bosch

BOEK JAN KROONIn het voorwoord bij een boek dat verscheen over het leven en werk van Jan Kroon (1911-1995) omschrijft Mgr. G. De Korte hem als een Groningse rooms-katholieke slager die leefde vanuit de voeding die de Eucharistie hem gaf. Hij was een man met een diepe Mariaverering en een man die zich vanuit evangelische bewogenheid inzette voor zijn naasten.

Dat is de reden dat een drietal parochianen (Alfons Dölle, Pia Lokin-Sassen en neef Rieks Kroon) in 2009 het Jan Kroon Fonds in het leven riepen. Zij zetten zich in om het werk van Jan Kroon voort te zetten en zijn nagedachtenis levend te houden.

JAN KROON FONDSHet huidige bestuur, bestaat uit Rieks Kroon (voorzitter) Karen Huizing (secretaris) Jitske Anna Bezuijen-Koetsier (penningmeester).

Het doel van de stichting is drievoudig:

– Ondersteuning van het katholiek onderwijs. Zo betaalt het fonds pastor Arjen Jellema voor het geven van godsdienstonderwijs op de St. Michael- en de Bisschop Bekkersschool in Groningen met het doel kinderen in aanraking te laten komen met het katholicisme en de katholieke identiteit van die scholen te versterken.
– Het bevorderen van de Mariaverering.
– Het lenigen van noden.

Er is een bescheiden kapitaaltje aanwezig om deze doelen te bereiken. Dat kapitaal dient in de nabije toekomst aangevuld te worden. In het eerder genoemde boekje (‘Jan Kroon, zijn leven en werken’, red. Koetsier, Kroon en Lokin-Sassen) zeggen de auteurs: ‘Het probleem is niet het geld, want dat is er immers al. Het zit alleen nog in uw portemonnee’. Zij doen een beroep op ondersteuning van mensen die in goede financiële omstandigheden verkeren om zo hun medemens te ondersteunen, net zoals Jan Kroon dat deed tijdens zijn leven.

Hoewel het katholieke geloof het uitgangspunt is van het Jan Kroonfonds, doet bij hulp aan gezinnen de godsdienst van de betreffende personen er niet toe. Ook ondersteunt het Jan Kroonfonds bijvoorbeeld jongeren die naar de Wereld Jongeren dagen in Krakau willen gaan, maar daartoe zelf niet voldoende financiële middelen hebben.

Levensloop Jan Kroon

Na zijn MULO tijd ging Jan Kroon naar het seminarie in Brabant, omdat hij priester wilde worden. Hij kreeg echter tuberculose en tijdens zijn herstelperiode ontdekte hij dat dat ambt toch niet voor hem geschikt was, dus werd hij slager in de zaak van zijn vader.
In 1934 verhuisde het gezin naar een woning tegenover de kathedraal. Jan werd actief in het Sint Franciscus Liefdewerk, dat slokte een aardig deel van zijn tijd op. Maar ook als slager had hij er een handje van om mensen die weinig te besteden hadden onder de toonbank wat extra vlees toe te stoppen.
Later werd hij ook meer en meer actief om het geloofsleven, dat in zijn ogen steeds meer werd uitgehold, nieuw leven in te blazen. Hij was een van degenen die pleitte voor het herstel van oude devoties zoals de Maria verering. Maar pas na zijn dood heeft Pastoor Wagenaar bij zijn aantreden de Mariakapel van de kathedraal, die als opslagplaats werd gebruikt, weer in ere hersteld.

Jan Kroon was een man wiens roeping het was om anderen te helpen. Een man die een iconische, diepgelovige en zeer geliefde figuur was in katholiek Groningen. Zijn persoon is het bestaansrecht van de stichting.

www.jankroonfonds.nl