Opleiding tot het pastoraat in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Toeleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden

Voor kandidaten voor het priesterambt, diakenambt of een zending als pastoraal werk(st)er.
Contactpersonen:
Vicaris Arjen Bultsma en pastoraal werkster mw. J. Lange
050-4065888

Fontys Hogeschool (FHTL)
Theologie Levensbeschouwing
locatie Utrecht
Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht
secretariaat: Postbus 85105, 3508 AC Utrecht
telefoon: 0877-873000/874322
e-mail: theologielevensbeschouwing@fontys.nl
www.fontys.nl/theologie

Tilburg School of Catholic Theology (TST)
Locatie Utrecht
Nieuwe Gracht 65, 3512 LG Utrecht
secretariaat: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
telefoon: 013-4663800/4663814
e-mail: bureaufkt@uvt.nl
www.uvt.nl/fkt

Priester- en diakenopleiding Bovendonk
secretariaat: Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
telefoon 0165-504277
e-mail info@pdob.nl
Rector: drs. N.M. Schnell

Grootseminarie St. Willibrord
secretariaat: Hoogeweg 65, 1851 PJ Heilo
telefoon: 072-5051288
e-mail: post@willibrordseminarie.nl
www.willibrordseminarie.nl
Rector: J.C.J. de Wit

Bisdom Priesterfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Priesteropleiding van het bisdom
Bisdom Groningen-Leeuwarden
contactpersoon: dhr. B.H.H. Mensen
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen
telefoon 050-4065888
bankrekening: NL94 INGB 0650 2508 26