Roepingenzondag 12 mei 2019

Posters en gebedsprenten voor Roepingenzondag 12 mei a.s. zijn naar alle parochies verspreid. De landelijke oproep van deze zondag is een oproep aan ons allen. Voor inzet en gebed, dat er mensen blijven die zich geroepen voelen om als priester, pastoraal werker, diaken en religieuze zich in te zetten voor kerk en geloof. Alsook voor bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen. Op 25-27 oktober a.s. is er voor jongeren (18-35 jaar) een roepingenweekend in het klooster Thuine (Duitsland) in aanwezigheid van bisschop Ron van den Hout. Meer informatie over het roepingenweekend in Thuine volgt nog.

Wat kunt u doen?
* Wees zelf actief: ieder van ons is door God geroepen dienstbaar te zijn voor Kerk en samenleving.
* Stimuleer anderen: bouw mee aan geloofsgemeenschappen waarin mensen zich uitgenodigd voelen. Spreek over de mogelijkheid priester, diaken, pastoraal werker of kloosterling te worden.
* Bid allen dat mensen een kerkelijk ambt blijven kiezen.
* Ondersteun opleidingen in het bisdom financieel: uw bijdrage is belangrijk.

Een gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Meer info over diocesane opleidingen en materialen roepingenzondag: kijk op www.bisdomgl.nl/roepingen
Of: www.roepingenzondag.nl 
Contactpersoon Roepingenweekend bisdom GL: pastoor Tjitze Tjepkema (Coevorden).
E-mail: tjepk090@planet.nl.  Mobiel: 06 – 11 273 673.

Gebed om je roeping te ontdekken

Geduldige God,

U roept mij
in de stilte van uw Woord
in het gebeuren van alledag
in het gezicht naast mij.

U fluistert,
wacht op mij
op mijn antwoord
op mijn inzet
op mijn uitgaan naar U.

Als ik aarzel,
spreekt U mij opnieuw toe
in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha
in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken
tot het uiterste is gegaan
om ons te brengen tot U.

Bewerk mijn hart: dat het horen mag,
Breek min hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag
aan U.

Tekst: Zr. Maria Verstraeten OSB, abdis Onze Lieve Vrouwe Abdij – Oosterhout.
Uit: ‘Sluit je aan, Twaalf gebeden om roepingen’, bisdom Groningen-Leeuwarden, 2018.