Roepingenzondag 2020: digitaal gebedsprentje en -boekje

zondag 3 mei 2020

Roepingenzondag is de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot priesterschap, diaken en intrede in religieuze gemeenschappen. De roepingenzondag 2020 is op 3 mei a.s met het thema ‘Je komt als geroepen’.

Een digitale versie van het gebedsprentje, gebedenboekje en poster kunt u downloaden:

Prentje Roepingenzondag 2020 – bisdom Groningen-Leeuwarden 
Gebedenboekje Roepingenzondag 2020 bisdom Groningen-Leeuwarden
Poster Roepingenzondag 2020 bisdom Groningen-Leeuwarden