Mgr. Ron van den Hout bisschop van Groningen-Leeuwarden

In een overvolle Sint Jozefkathedraal is zaterdagochtend 3 juni mgr. dr. Ron van den Hout tot bisschop gewijd en heeft hij de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit genomen. Mgr. Van den Hout is de vijfde bisschop van Groningen-Leeuwarden. 

WIJDING VD HOUT 79De eerstwijdende bisschop was kardinaal Eijk, die zelf van 1999 tot 2008 bisschop van Groningen-Leeuwaren was. De andere wijdende bisschoppen waren mgr. De Korte  (de vorige bisschop van Groningen-Leeuwarden en nu bisschop van ‘s-Hertogenbosch) en mgr. Mutsaerts (hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch).

WIJDING VD HOUT 87In zijn homilie verwees kardinaal Eijk naar het wapen en de wapenspreuk van mgr. Van den Hout, waarin het anker van de hoop een belangrijke rol speelt. ‘Het is dat anker van de hoop op Gods liefde dat u, mgr. Van den Hout, als bisschop mensen in uw bisdom wil toewerpen als houvast voor hun leven.’

De kardinaal wees op het bijzondere karakter van het bisdom Groningen-Leeuwarden waarin de laatste dertig jaar naar verhouding veel priesters afkomstig uit het eigen bisdom zijn gewijd en het percentage kerkgangers hoger ligt dan in de andere bisdommen.

WIJDING VD HOUT 111Na de wijding nam de nieuwe bisschop de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit door op de cathedra plaats te nemen.

In zijn slotwoord merkte  bisschop Van den Hout op dat in tijden van krimp parochianen en pastores geduld met elkaar moeten hebben: Krimpen is moeilijker dan groeien, en de neiging bestaat dat pastores en parochianen elkaar verwijten maken.’

WIJDING VD HOUT 131‘Laten we ook geen overspannen verwachtingen koesteren naar elkaar, maar geduld hebben met elkaar. Elkaar niet overvragen. Laten we proberen te doen wat de Kerk van ons vraagt en de mensen redelijkerwijs van ons mogen verwachten.’

Daarnaast merkte mgr. Van de Hout op dat we niet alleen moeten denken van uit ‘wat we nu nog hebben’ en dan angstvallig proberen het vast te houden. ‘Er zullen altijd weer nieuwe initiatieven mogelijk zijn. De Geest waait waar hij wil.’

WIJDING VD HOUT 162Na de wijdingsplechtigheid was er een receptie in de Martinikerk waar vele honderden mensen de nieuwe bisschop feliciteerden. (Foto’s Marlies Bosch)