Schaats clinic voor Jongeren!

zondag 6 januari 2019

Alle bisdomjongeren zijn van harte uitgenodigd voor een schaatsclinic
’s middags 6 januari in de Elfstedenhal te Leeuwarden. Een gezellig en sportief gebeuren, voorafgegaan door een gezamenlijke eucharistieviering (11.00 uur ) en lunch in het Titus Brandsmahuis (naast de Bonifatiuskerk).
Kosten: 5 Euro.
opgave voor 31 december via Piet Timmermans,
e-mail: jongeren@bisdomgl.nl
M 06  2486 3901.