September: Bonifatius Academie start met cursussen en publiekslezing

zaterdag 26 september 2020

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk. Dit najaar start de nieuwe cursus Parochievernieuwing. Parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Een aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl, waar de cursusinformatie ook te vinden is. U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl
Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: ‘Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op paus Franciscus’ encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl.

Najaarsaanbod 2020
De Bonifatius Academie biedt de volgende cursussen:
– Basiscursus over Kerk en geloofsgemeenschap
– Bijbelcursus: OT: Jacob en Jozef (door bisschop Ron van den Hout)
– Diaconale leerroute (1)
– Parochiebestuur
– Parochiecommunicatie
– Parochievernieuwing: Parochie met een missie

NIEUW: Bonifatius Academie lezing 2020
De jaarlijkse Bonifatius Academie lezing is een initiatief in samenwerking met het landelijk christelijk platform Het Goede Leven. Thema: ‘Duurzaam denken over water. Encycliek Laudato Sí en het watervraagstuk’’. De lezing is op 29 september a.s. , 19.30 uur, bij onderzoekinstituut voor Watertechnologie Wetsus in Leeuwarden. Sprekers: prof. dr. Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie en directeur Wetsus, en dijkgraaf/RK diaken Hein Pieper. De lezing is in het licht van de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Sí (2015) tot versobering van levensstijl om uitputting van de aarde en arm-rijk conflicten te voorkomen. Prof. Buisman publiceerde in 2018 als bijdrage aan de maatschappelijke discussie zijn essay ‘’De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld’’(2018).