Sfeervolle opening jubileumjaar bisdom Groningen-Leeuwarden

Veel parochianen uit het bisdom Groningen-Leeuwarden waren op dinsdagavond 2 februari j.l. aanwezig bij de viering in de Sint Jozefkathedraal in Groningen. De viering op het feest van de Opdracht van de Heer markeerde de start van het jubileumjaar waarin het bisdom zijn zestig jarig bestaan viert. 

2 FEB 9Tijdens de viering werden er vaandels meegedragen uit parochies die begin mei op bedevaart gaan naar Lourdes. De diocesane bedevaart is een van de activiteiten die dit jubileumjaar markeren.

In zijn preek herinnerde de bisschop aan de kerstening, lang geleden, van onze streken door de H. Bonifatius, Willibrodus, Ludgerus en hun gezellen. Maar, zo benadrukte de bisschop, het kerkmodel van Bonifatius is evenmin als het kerkmodel van 1956, toen het huidige bisom werd opgericht, een kerkmodel dat past bij de huidige tijd.

2 FEB 8De bisschop bepleitte een nabije, hartelijke en barmhartige kerk van het Noorden. Daarbij hoeft een legitieme pluriformiteit niet geschuwd te worden, indachtig de woorden van de apostel Paulus dat we allen in onze verscheidenheid de ledematen vormen van het ene lichaam dat de Kerk is en waarvan Christus het hoofd is. Door Zijn licht beschenen mogen we ontspannen onze levensweg gaan.

Na de viering was er een samenzijn in de Remonstrantse kerk waar ook de trekking plaatsvond van de Lourdesloterij. Uit de meer dan 10.000 verkochte loten werden door de bisschop de winnende loten getrokken. De uitslag van de loterij kunt u hier vinden. 2 FEB 6

2 feb 7