SGGL Dirigentcursus in Heerenveen

zaterdag 17 oktober 2020

Op zaterdag 17 oktober is in Heerenveen een cursus- en toerustingsmiddag voor koordirigenten werkzaam in de RK-liturgie in ons Bisdom. Onder leiding van kerkmusicus, dirigent en organist Mark Heerink kunnen dirigenten zich verder bekwamen in:
* stemvorming
* repetitietechniek
* slagtechniek.
De bestuursleden van de SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden fungeren met aanwezige cursisten als practicumkoor.

Programma
De cursusmiddag is van 13.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur en vindt plaats in de kerk van de H. Geest te Heerenveen (Crackstraat 11-13). U bent vanaf 12.45 uur van harte welkom.

U wordt gevraagd met het practicumkoor te gaan inzingen (maximaal 5 minuten per deelnemer) en een vierstemmig koorwerk SATB naar eigen keuze in te studeren. Voor het instuderen staat ongeveer 25 minuten per deelnemer.
Er is maximaal plaats voor 5 dirigenten; per dirigent is ongeveer 30 minuten beschikbaar. Daarom graag zo spoedig mogelijk uw aanmelding, uiterlijk voor 1 oktober a.s.

Uiteraard worden de geldende Corona-maatregelen in acht genomen.

Organisatie
De cursusmiddag is georganiseerd door het Bestuur SGGL van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden. Voor koffie/thee wordt gezorgd. We vragen wel een vrijwillige bijdrage.

Contactpersoon voor cursusinformatie: Mark Heerink, e-mail: m.heerink@planet.nl
Aanmelding SGGL Dirigentencursus via: mw. Cecilia Bekema (0515-573286),
of: cecilia-b@home.nl).
Nadere details over het programma volgen na 1 oktober 2020.