SGGL organiseert jaarlijkse Organistendag

zaterdag 18 september 2021

Uitnodiging voor de Organistendag op zaterdag 18 september 2021 voor de organisten van het bisdom Groningen-Leeuwarden

Op zaterdag 18 september 2021 zal in de Franciscuskerk te Wolvega de jaarlijkse organistendag voor de organisten van het bisdom Groningen-Leeuwarden weer gehouden worden. Thema dit jaar is ‘Roomsch begeleiden’ vanuit diverse perspectieven waarbij ook het mooie Atterton-orgel dat in 2019 in deze kerk geplaatst werd veel aandacht zal krijgen. Het belooft een prachtige muzikale dag te worden en u bent van harte uitgenodigd! (alleen bestemd voor de organisten van het bisdom Groningen-Leeuwarden.)

Programma:

10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30-11.30 uur ‘Roomsch orgelspel’ in de praktijk door kerkmusicus Mark Heerink
11.30-12.00 uur ‘Roomsch orgelspel’ vanaf het priesterkoor door pastoor Victor Maagd
12.00-12.45 uur koffie/thee, soep en lunch
12.45-13.15 uur Engelse orgelmuziek en orgelbouw door Mark Heerink
13.15-13.45 uur Het Atterton-orgel door Ulbe Tjallingii
13.45-14.15 uur koffie/thee
14.15-16.00 uur Vrij bespelen van het Atterton-orgel door de deelnemers aan deze dag

Een korte toelichting op de onderwerpen.
Mark Heerink begint de dag met een inleiding over orgelspel in de Katholieke kerk. Wat verstaan we onder ‘Roomsch orgelspel’ en wat zijn de verschillen met bijvoorbeeld de protestantse traditie? Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zal het verschil tussen de diverse tradities duidelijk gemaakt worden en komen zaken als woord-toonverhouding, vrije ritmiek, modi en tempi en harmonisch ritme aan bod. Ook zal er aandacht zijn voor de relatie tussen RK- kerkmuziek en orgelbouw.

Pastoor Victor Maagd zal vervolgens vanuit zijn achtergrond als priester het ‘Roomsch orgelspel’ vanuit Liturgisch perspectief toelichten en daarbij ook de voorschriften in de diverse kerkelijke documenten behandelen.

Na de lunch is het dan echt tijd geworden voor het in 2019 geplaatste Atterton-orgel in deze kerk. Mark Heerink zal een korte inleiding geven op Engelse orgelmuziek en orgelbouw. Vervolgens geeft Ulbe Tjallingii uitleg over het Atterton-orgel en daarna kan iedereen die wil het orgel vrijuit bespelen. Dus neem uw favoriete (Engelse) orgelmuziek mee!

In de bijlage bij deze uitnodiging vindt u meer informatie over het Atterton-Orgel.

Algehele leiding van deze dag is handen van: Mark Heerink (http://www.markheerink.nl/)

Aanvullende informatie over deze dag
Kosten: De dag is in principe gratis; een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om de onkosten te drukken.
Lunch: Wij vragen u om uw eigen lunchpakket mee te nemen. Voor een kop soep bij de lunch wordt gezorgd.
Locatie: Sint Franciscuskerk, Lycklamaweg 8, 8471 JX Wolvega. De locatie is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Achter de kerk is een ruimte parkeerplaats voor uw auto.
Aanmelden: Wilt u meedoen aan deze dag, dan kunt u zich tot 11 september 2021 opgeven bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden: l.winter@bisdomgl.nl
Corona: Mocht de dag onverhoopt niet door kunnen gaan door nieuwe Coronamaatregelen dan informeren we u daar tijdig over.

Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u deze mailen aan Anton Lukassen
(mail: aaluka@home.nl).

Wij hebben er heel veel zin, u ook?

Namens het SGGL-bestuur,
Boudien Janssen-Terbraak

 

 

Frontpijpen Atterton-orgel (foto: Ulbe Tjallingii)