SGGL organiseert jaarlijkse Kerkmuziekdag

zaterdag 9 oktober 2021

Muzikale workshopdag rondom liederen voor Advent en Kerst op zaterdag 9 oktober 2021 Franeker

Op zaterdag 9 oktober 2021 zal in de Franciscuskerk in Franeker (Godsacker 11) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom Liederen voor de Advent en Kerst. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands. Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij.Ook deze keer weer niet te moeilijk, niet te hoog, wél prachtige, bruikbare muziek voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of alleen, naar Franeker te komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren en met elkaar te zingen. Dit alles onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met de bestuursleden van de SGGL verzorgd. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte welkom op onze workshopdag.

 

 

 

 

 

 

Het programma is als volgt:

10.00 uur               Inloop met koffie-thee
10.30 -10.45 uur Opening, welkom en voorstellen door Pastoor Peter van der Weide.
Onder leiding van Mark Heerink gaan we een aantal inzingoefeningen doen en we gaan uiteraard een lied zingen.
10.45-12.00 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
12.00-12.45 uur Lunchpauze met koffie-thee
12.45-13.00 uur Gezamenlijke start met een lied na de lunch
13.00-14.15 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
14.15-14.45 uur Pauze met thee-koffie
14.45-15.45 uur Alle ingestudeerde liederen gezamenlijk oefenen en uitvoeren
15.45-16.00 uur Afsluiting door Peter van der Weide en nog 1 keer een lied zingen

U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee. Wel vragen we u een vrijwillige bijdrage om de onkosten van deze dag enigszins binnen de perken te houden. Er is voorlopig maximaal plaats voor 85 deelnemers (rekening houdend met de 1,5 mtr). U bent van harte uitgenodigd!

U kunt zich tot 1 oktober 2021 aanmelden bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl) Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij
Cecilia Bekema (cecilia-b@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).

Nb. Alles onder voorbehoud van de Coronamaatregelen.
Uiteraard is het doorgaan van deze dag afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen (op dit moment mogen er nog maar maximaal 12 koorzangers tegelijk zingen; wij hopen dat dit in oktober 2021 weer veel meer mogen en kunnen zijn). Het kan dus zijn dat deze dag onverhoopt toch niet doorgaat. Houdt u uw mail dus in de gaten.