St. Franciscuskerk Bolsward nu basiliek

Tijdens een goedbezochte plechtige eucharistieviering op zondag 28 mei 2017 verrichte de apostolisch nuntius in Nederland, mgr. Aldo Cavalli, de proclamatie van de Sint Franciscusbasiliek. Door de pauselijke bul voor te lezen maakte hij officieel bekend dat paus Franciscus de parochiekerk in Bolsward de waardigheid van basilica minor had verleend. Met het in de basiliek plaatsen van de traditionele eretekens – tintinnabulum en conopeum – werd dit moment gemarkeerd.

IMG_6432De eucharistieviering werd voorgegaan door mgr. Wellen, de diocesaan administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Pater Stolk en pastoor Van der Wal vierden als voormalige pastoors van de Sint Franciscusparochie mee, net als een ruime vertegenwoordiging van de orde der Minderbroeders Franciscanen, Commissaris van de Koning Brok, gedeputeerde De Rouwe en locoburgemeester Offinga.

Alle koren van de Sint Franciscuslocatie verleenden  hun medewerking aan de proclamatieviering, die viel op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden, de devotie die hoort bij het uit de 13e eeuw stammende Mariabeeld in de basiliek. Het Gloria, Sanctus en Agnus Dei werden gezongen uit de Friestalige Titus Brandsmamis van de in 2003 overleden componist Sietze Koopmans.

Aan het einde van de viering werd op het kerkplein de kledingbus in gebruik genomen door de bus te zegenen. Mgr. Cavalli sprak het zegengebed uit en besprenkelde de bus zowel van binnen als van buiten met wijwater. Aansluitend was er een receptie voor alle aanwezigen in hotel De Groene Weide.

Foto’s: Patrick Janssen