Stagiair inventarisatie kerkelijk kunstbezit gezocht

Stage kerkelijk kunstbezit Bisdom Groningen-Leeuwarden en Museum Catharijneconvent ten behoeve van de DCKKK (Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit Bisdom Groningen-Leeuwarden)

Stage periode: 2 maanden vanaf maart/april of vanaf september/oktober 2016

Stage opdracht: De DCKKK beheert namens het Bisdom Groningen-Leeuwarden een depot in Uithuizen. Dit depot is in 2013 opgericht en er worden kerkelijke, roerende goederen uit de parochies van het Bisdom opgeslagen. Het betreft een depot gericht op passieve conservatie. Het gaat om opslag van roerend religieus erfgoed dat een herbestemming zoekt. Op dit moment bevinden zich ca. 100 voorwerpen in het depot. De stagiaire zal in overleg met de DCKKK  en de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van het Museum Catharijneconvent in Utrecht (EKK) de voorwerpen inventariseren, waarderen en selecteren volgens normen die zijn opgesteld door de EKK. De voorwerpen die beschikbaar worden gesteld voor herbestemming worden aangeboden via de site ‘Vraag en Aanbod’ van Museum Catharijneconvent. Verder wordt contact gezocht met inventarisatiegroepen van parochies in het Bisdom en verdiept de stagiaire zich in andere effectieve en risicomijdende manieren om deze voorwerpen te presenteren op het internet. Daarnaast zal de stagiaire het beheer over het depot voeren en een onderzoek doen naar mogelijkheden om fondsen te werven om de ruimtes zo optimaal mogelijk in te richten als depot. Ter versterking van de kennis van kerkelijk roerend erfgoed en afhankelijk van de beschikbare tijd  kan de stagiaire het kunstbezit een of meerdere kerken van de Ludgerus parochie in het noorden van de provincie Groningen inventariseren.

Leerdoelen:

  • Religieus Erfgoedbeheer in brede zin
  • Beheer van een depot met voorwerpen van culturele en/of religieuze waarde
  • Kennis aangaande Passieve en Actieve Conservatie
  • Inventarisatie met effectieve beschrijving van voorwerpen met een culturele en/of religieuze waarde
  • Valorisatie via een website die gebruiksvriendelijk is

Gevraagd: Een student/studente Kunstgeschiedenis of Cultureel erfgoed of een verwant vakgebied dat zich richt op erfgoedbeheer. Hij of zij heeft ervaring met het opzetten van een website. Kennis van of affiniteit met religieus erfgoed strekt tot aanbeveling.

Stagebegeleider: Dr. A.J. Nijboer (A.J.Nijboer@rug.nl)  met medewerking van overige leden DCKKK

Contactpersoon Bisdom: Drs. P.A.G.M. Pot (pagm.pot@bisdomgl.nl ), Kanselier Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG  GRONINGEN, Tel. 050 – 4065888

Geboden: vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand, plus reiskostenvergoeding. Er kan een werkplek in het Bisdomhuis in Groningen (Ubbo Emmiussingel 79) gecreëerd worden. Overleg met de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van het Museum Catharijneconvent in Utrecht (EKK).