Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

zaterdag 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet?

De nieuwe Diaconale Leerroute voor vrijwilligers en PCI-bestuurders helpt mee diaconaal werk van parochies op te bouwen. De cursus wordt aangeboden door het bisdom onder de vlag van de Bonifatius Academie en loopt van februari 2020 tot november 2021.

Het eerste semester begint op zaterdag 8 februari 2020 en bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Opzet leerroute
Het 1e semester gaat in op het belang van diaconie voor de kerk en voor de samenleving en welke diaconale werkvelden er  zijn. U leert zorgvuldig kijken naar wat behoeftes  zijn, met respect voor grenzen van de ander en van uzelf. De praktijk in de parochie staat centraal in het 2e en 3e semester.  U krijgt hulp bij het stap voor stap opzetten van een diaconaal project. In de cursusgroep worden projecten onderling besproken, naast verdieping tijdens thematische bijeenkomsten. Het 4e semester kijkt naar resultaten en impact op alle betrokkenen.

De cursusdata van het eerste semester zijn resp.  8 februari (zaterdag),  24 februari (maandag), 17 maart (dinsdag), 2 april  (donderdag) en 18 april (zaterdag).

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk  bij het bisdom:
Lisette Winter (050-4065888)    : l.winter@bisdomgl.nl
of cursusleider Agaath Erich (donderdags, 050-4065869)  a.erich@bisdomgl.nl