Startdag Vastenactie Noord Nederland 18 november 2017

Zaterdag 18 november 2017 is de startdag van de Vastenactie voor het bisdom Groningen-Leeuwarden. Vanaf 10:00 uur in de morgen wordt een afwisselend programma aangeboden.

logovastenactie

De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen. Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke scholen in ons bisdom. Bisschop Van den Hout heeft inmiddels aangekondigd zelf ook aanwezig te zullen zijn.

Het campagne project voor de Vastenactie 2018 ligt in Zambia. En is gericht op het ondersteunen van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio actief op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie hebben zij zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (ism het bisdom) en dat jarenlang gerund.

Aan deelname aan de Startdag zijn geen kosten verbonden. Wel is het nodig zich aan te melden via mevrouw L. Winter: l.winter@bisdomgl.nl / tel. 050-4065888. Plaats van samenkomst is Kerkgebouw De Arke in Drachten, Flevo 161, 9204 JT Drachten. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt.