Symposium ‘De aarde verbindt’ – Bisschop Van den Hout over landbouw en Laudato Si

Mini-symposium Kerk en Landbouw, vrijdag 7 februari 2020      

Iedereen leeft van de aarde. Boeren bewerken de grond en willen hun werk voor voedselproductie voortzetten. Ondertussen staat de kwaliteit van natuur en landschap onder druk. Het belang van een gezonde leefomgeving en gewaardeerde landbouwpraktijk vraagt om nieuwe visie en samenwerking. Welke rol speelt de kerk in dit actuele gesprek van boer, burger en maatschappij? De Werkgroep Kerk en Landbouw in Friesland organiseert vrijdag 7 februari a.s. een minisymposium over deze hoogst actuele vraag. Gastsprekers zijn stemmen uit de agrarische praktijk en prominente woordvoerders van de protestantse kerk (PKN) en rooms-katholieke kerk in het noorden. Het symposium is bedoeld voor ieder die werkzaam is in kerkelijke gemeenten en parochies.

Programma

Bodemspecialist Theo Mulder en veehouder Pieter van der Valk laten kennis en ervaring zien uit de landbouwpraktijk. Predikant Wim Beekman en bisschop Ron van de Hout kijken vanuit het Woord: De aarde is geen particulier bezit maar Gods schepping. Wat betekent dan zorgvuldig beheer van de aarde als ‘ons gemeenschappelijk huis’?  De vier gastsprekers op rij:

  • ’Bodem en boerderij: de apotheek van de toekomst’. Bodemspecialist Theo Mulder over bodemvruchtbaarheid, voedselkwaliteit en het verband met kringlooplandbouw.
  • ’De droom van gezonde landbouw’’. Veehouder Pieter van der Valk vertelt over binding met de grond en welke kansen en bedreigingen zich voordoen bij boeren.
  • ’Laudato Si en de zorgen om ons huis’’. Bisschop Ron van den Hout staat stil bij de ‘groene encycliek’ van Paus Franciscus en diens oproep tot een verantwoorde levensstijl op de aarde als ‘gemeenschappelijk huis’ van de mensheid.
  • ’De dominee en de boer’’. De visie van PKN classispredikant Wim Beekman.

Na afloop is er gelegenheid tot discussie. Gespreksleider is Sjoerd de Hoop, biologisch boer in Noordoost Fryslân. Locatie: Dorpshuis de Jister, Kommisjewei 3, 9217 RL Nijega. Toegang vrij, en bij deelname aan de lunch een bijdrage van 10 Euro. Opgave tot 5 februari via  info@kerkenenlandbouw.nl. Of: Douwe Hiemstra, Werkgroep Kerk en Landbouw, tel. 06-83794625.