Titus Brandsma. Van zalig tot heilig, column februari 2022

Onlangs kwam het bericht dat paus Franciscus het wonder erkent dat al eerder door een groep theologen van de Congregatie voor de Heiligverklaringen was erkend, en daarvoor al door medici als medisch onverklaarbaar was betiteld. Het gaat om de genezing van de Amerikaanse pater Michael Driscoll in 2004. Eerst zijn de medici aan de beurt om hun visie te geven, maar die kunnen natuurlijk niet verklaren dat een genezing een wonder is. Theologen mogen bepalen of een genezing aan de voorspraak van de heilige kan worden toegeschreven, en of er een verbinding is tussen het gebed om voorspraak en de genezing.

De heiligverklaring komt zo steeds dichter bij. Er volgt nog een consistorie, een vergadering van kardinalen met de paus, en er moet nog een datum worden gekozen. We wachten het af. Tijdens mijn vakantie in Ierland heb ik gemerkt dat de verering van Titus Brandsma ook in het buitenland leeft. Het is niet louter een Nederlandse aangelegenheid.

Officieel hebben we geen rol in de heiligverklaring. Die komt toe aan de orde van de Karmelieten en aan het bisdom ’s-Hertogenbosch, het bisdom waar pater Titus gestorven is, of in dit geval: het bisdom van waaruit hij is afgevoerd naar het concentratiekamp Dachau.

Als bisdom Groningen – Leeuwarden en als provincie Fryslân willen we graag bij de activiteiten betrokken zijn. We hebben goede contacten in het land. We gaan zeker mee naar Rome voor de heiligverklaring zelf. Vooraf – als de datum bekend wordt – is het de bedoeling een dankviering te houden in zijn geboorteplaats Bolsward. Er zal een magazine komen en de media zullen er ongetwijfeld aandacht aan besteden. Daar heb ik goede hoop op, en dat bleek ook wel toen kort geleden de beslissing van de paus bekend werd gemaakt.

Zou u er alvast over willen nadenken of u mee zou willen gaan naar Rome, of dat u in eigen land of provincie naar een viering zou willen gaan. Ik hoop dat er wat katholieke spirit los komt!

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden