Uittreding Pascal Huiting

Op maandag 7 oktober jl. heeft Pascal Huiting aan bisschop Van den Hout te kennen gegeven niet langer het priesterambt te kunnen en willen uitoefenen. Na een lange periode van persoonlijke gesprekken en reflectie is hij tot de conclusie gekomen dat het priesterschap niet meer bij hem past. Pascal Huiting is in 2011 tot priester gewijd. Op het moment werkt hij voltijds aan een promotieonderzoek over Kierkegaard en Solovjov en verblijft daarvoor in Sint-Petersburg (Rusland). De studie en het onderzoek worden door hem voortgezet.

Pascal Huitings laatste benoeming was in de Sint-Christoffelparochie in Zuid-West Friesland (tot 1 maart 2019). De bisschop en zijn staf hebben in hem altijd een betrouwbare priester gezien en betreuren deze stap zeer. Ze wensen Pascal Huiting alle goeds toe in zijn verdere leven.