Vacature pastoraal werker (0,8 fte) H. Hildegard van Bingenparochie

 

 

 

De Hildegardparochie te Groningen telt circa 4.400 gelovigen en bestaat uit vier geloofsgemeenschappen:

 • Jozefgemeenschap met de Sint Jozefkerk te Zuidhorn
 • Nicolaasgemeenschap met de H. Nicolaaskerk te Haren
 • Salvatorgemeenschap met de San Salvatorkerk te Groningen
 • Walfriedgemeenschap met de Emmauskerk te Groningen.

Het gebied van de parochie ligt in en om de stad Groningen. De vier geloofs­gemeen­schappen hebben elk hun eigen geschiedenis, kenmerken en gewoonten. De gemeen­schappen werken nauw samen onder leiding van het pastoresteam, het parochiebestuur en de locatieraden. Een meer uitgebreide schets van de Hildegardparochie vindt u HIER.

Als gevolg van pensionering van twee pastoraal werkers (namelijk per begin 2019 resp. per medio 2019) ontstaat binnen de parochie een vacature voor een pastoraal werker naast pastoor A.K.H Jellema.

Het parochiebestuur is op zoek naar een pastoraal werker (m/v) voor 0,8 fte voor indienst­treding in de loop van 2019.

Wij zoeken een ervaren pastoraal werker (m/v) die vanuit zijn/haar Rooms-Katholieke levensovertuiging enthousiast zijn/haar bijdrage levert aan het basispastoraat. De taken worden bepaald en uitgevoerd in goede afstemming en samenwerking met pastoor Jellema.

Naast de vervulling van de basistaken, zoals diaconie en catechese, vinden wij voor de kandidaat de volgende taakvelden en competenties van speciaal belang:

 • Activiteiten op het gebied van kerkopbouw, revitalisatie en jongerenwerk
 • Het kunnen stimuleren van en samenwerken met vrijwilligers, om samen met de pastores de taken van belang uit te voeren
 • Het stimuleren van oecumenische activiteiten
 • Liturgie voor zover mogelijk en nodig

De kandidaat beschikt over:

 • een geloofsovertuiging en levensstaat die in overeenstemming is met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk;
 • een voltooide katholieke theologische opleiding, erkend door de bisschop van Groningen-Leeuwarden;
 • rijbewijs B

De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers afhankelijk van kennis en ervaring. De parochie beschikt over een pastorie.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij pastoor A.K.H. Jellema,
tel: 06 – 12717774, e-mail: pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Sollicitaties kunt u voor 1 maart 2019 richten aan vicaris generaal P.H.H. Wellen,
Ubbo -Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen o.v.v. ‘vertrouwelijk’.