Vacature pastoraal werker (1 fte) Emmaüsparochie Noordoostpolder

Vacature pastoraal werker (1 fte) Emmaüsparochie Noordoostpolder
Het bestuur van de Emmaüsparochie, met circa 6.500 gelovigen, is per 1 september 2020 op zoek naar een pastoraal werker (m/v). In principe is deze aanstelling voltijds (1 fte.) maar een deeltijds aanstelling (0,5 fte +) is ook zeker bespreekbaar. De vier geloofsgemeenschappen van de Emmaüsparochie,

* H. Michaël te Emmeloord,
* H. Ireneüs te Luttelgeest, Marknesse, Kraggenburg en Ens,
* H. Geest te Nagele, Tollebeek en Espel,
* Goede Herder te Bant, Creil en Rutten,

vallen onder de verantwoordelijkheid van één parochiebestuur en één pastoraal team. Binnen elke geloofsgemeenschap is ter plaatse een locatieraad en pastoraatsgroep actief.

De Emmaüsparochie omvat het jongste gedeelte van het Bisdom Groningen-Leeuwarden:
de Noordoostpolder. Dit gebied, op de grens van het landelijke noorden en de Randstad, kent een bijzondere en eigen ontstaansgeschiedenis. Dit klinkt nog sterk door in de opbouw en mentaliteit van de R.K. geloofsgemeenschap. De parochie heeft een sterk agrarisch karakter waarbij de akkerbouw, fruit- en bollenteelt een internationale uitstraling hebben. De hoofdplaats Emmeloord is het centrum van dienstverlening, bestuur en onderwijs. Na de fusie van de vier parochies in 2015 is sterk ingezet op steeds grotere samenwerking tussen de vier geloofsgemeenschappen en de realisatie van één parochie. Dit met respect voor de eigenheid van de vier diverse geloofsgemeenschappen. In dit proces hebben het parochiebestuur en het pastoraal team een leidende en bindende rol gehad. Een toekomstige pastoraal werker (m/v) zal deze beweging ook in de toekomst verder vorm gaan geven. Hij/zij zal deel gaan uitmaken van het pastoraal team dat bestaat uit een priester en een pastoraal werker.

Wij zoeken een pastoraal werker (m/v) die vanuit de eigen persoonlijke Rooms-Katholieke levensovertuiging in teamverband vorm geeft aan het basispastoraat. Een kerkelijke zending door de bisschop van Groningen-Leeuwarden is een vereiste.

De kandidaat heeft:
* een voltooide katholieke theologische opleiding, erkend door de bisschop van Groningen- Leeuwarden,
* een levensstaat en persoonlijke geloofsovertuiging die in overeenstemming is met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk,
* bij voorkeur de bereidheid te wonen in een beschikbare pastorie in onze parochie,
* in het bezit is van rijbewijs B.

De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers afhankelijk van kennis en ervaring.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij pastoor drs. V.A.H. Maagd, tel.: 0527 – 61 20 61,
e-mail: pastoormaagd@gmail.com
Sollicitaties kunt u vóór 1 juni 2020  richten aan vicaris-generaal P.H.H. Wellen, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen o.v.v. ‘vertrouwelijk’.