Veertig dagen quarantaine: bisschopsbrief aan gelovigen in verband met de Coronacrisis

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een pastorale brief gestuurd aan alle katholieke gelovigen in het noordelijk bisdom. De Veertigdagen tijd voor Pasen beleeft de bisschop als een ‘woestijntijd met beperkingen’. Is het toeval dat ‘quarantaine’ komt van het Italiaanse woord voor veertig: ’quaranta’? Werk, privéleven en kerkelijk leven zijn ‘stilgevallen’. Duikt het virus op in eigen familie en onder vrienden dan kan dat ‘bang maken’. ‘’We worden uitgedaagd ons geestelijk leven meer persoonlijk gestalte te geven en wegen te zoeken voor geloofsvernieuwing’’, aldus de bisschop.

De bisschop wijst in zijn brief ook op de waardevolle inzet van pastorale teams in parochies tijdens de coronacrisis. Priesters en pastores blijven aanspreekbaar voor de mensen, per telefoon of per mail en persoonlijk bij stervensnood en uitvaarten. Misviering met nieuwe media en digitale pastorale brieven zijn experimenten met nieuwe invulling van pastorale taken in crisistijd.

De volledige tekst van de bisschoppelijke brief van mgr. Ron van den Hout is hier beschikbaar.