Verslag van bijeenkomst WJD@home Ameland 29 april-1 mei 2022

Afgelopen weekend, 29 april tot en met 1 mei, was de WJD@Home op Ameland. Honderd jongeren kwamen bijeen op het eiland om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon. Tijdens het weekend waren bisschop Van den Hout van Groningen-Leeuwarden, bisschop Van den Hende van Rotterdam en bisschop Mutsaerts aanwezig. Mgr. Mutsaerts is hulpbisschop van Den Bosch en referent voor jongeren in de Nederlandse bisschoppenconferentie.  De bisschoppen gingen voor in de vieringen, gaven catechese en namen deel aan het programma.

Via een gevarieerd programma met onder andere workshops, een collegetour en vieringen hebben de jongeren elkaar beter leren kennen en zijn ze gegroeid in hun geloof. Er is aandacht besteed aan het thema “Sta op en kom in beweging” (Handelingen 26:16). Vriendschappen zijn ontstaan en herinneringen opgehaald.  Al met al een geslaagd weekend en een bijzondere ervaring!

Voor een uitgebreid fotoverslag, zie: fotoverslag WJD@home Ameland

Heb je interesse om mee te gaan met het bisdom Groningen-Leeuwarden naar de Wereldjongerendagen in Lissabon? Via het invullen van deze Google Form (https://forms.gle/aSsX4KYe8pgh7S3D9), kun je dit aangeven. Let op!: Dit is nog geen aanmelding voor de reis!.

Foto’s: Ramon Mangold