Verslag van de kerkwijding op Ameland 25 november 2017

 

Op 5 februari 2013 stond de Clemenskerk in brand en behalve een paar buitenmuren was er daarna van de kerk niet veel meer over. Hoewel de verslagenheid groot was in de actieve parochie op Ameland, stond het al heel snel vast: de kerk moest worden herbouwd.

Met inzet van een architect, het bisdom zelf, een kunstenaar, en de parochianen werden plannen gemaakt om van de nieuwe kerk vooral een combi te maken van eigentijds en klassiek.Vanaf het begin van dit jaar werd de kerk in gebruik genomen, maar het gebouw was nog niet gewijd. Dus op zaterdag 25 november stapte een deel van de bisdom staf, pastores uit alle hoeken van het bisdom, de pers en geïnteresseerden op de vroege boot naar Ameland om aanwezig te zijn bij de zalving en inwijding van de Clemenskerk. Mgr. Ron van den Hout was zich terdege bewust van het feit dat dit naar alle waarschijnlijkheid niet alleen de eerste kerk is die hij inwijdt, maar waarschijnlijk ook de laatste. Mede daarom was de gebeurtenis speciaal, goed voorbereid en mooi uitgevoerd.

 Aan het begin van de viering werd de symbolische sleutel van de kerk door twee bestuursleden van de parochie aan de bisschop overhandigd.

 Waarom wordt een kerkgebouw gewijd?
Tijdens de preek voorafgaande aan de inwijding legde de bisschop uit wat de wijding inhoudt: een kerk wordt daarna uitsluitend gebruikt voor erediensten en soortgelijke activiteiten, er kunnen bijvoorbeeld geen ‘gewone’ toneelstukjes meer in worden opgevoerd. Natuurlijk, zo zei de bisschop, kun je overal vieren, maar door het oliën van het altaar en de zalving van de vier evangelistenkruisen op de muren van de kerk krijgt de kerk de status van woonhuis van God waar gevierd wordt. Waar stilte heerst voor de mensen die willen bidden, een plek van samenkomst. De kerk is gebouwd van stenen, en staat daarmee symbool voor ons mensen, die als levende stenen aan de kerk bouwen. De ramp in 2013, zei de bisschop, maakte op Ameland krachten los in mensen om zich samen in te zetten voor de herbouw van de kerk. En de nieuwe kerk is zowel klassiek als modern, met nieuwe heiligen die zijn afgebeeld in de ramen, met nieuwe iconografische aankleding, met symbolen van lucht, water en zand waaruit Ameland bestaat. Het is een bijzondere plek, zo zei de bisschop, en zo’n plek is nodig anders bestaat het gevaar dat God nergens meer is.
2017-11-25-Wijding-5 Na het oliën van het altaar, in werkkleding met opgetrokken mouwen vanwege het glibberige van de H. Olie, zalfde de bisschop de vier kruisen in de kerk, symbool voor de vier evangelisten.
De Clemenskerk is weer een huis waar erediensten kunnen worden gehouden, voor parochianen zelf en in de zomermaanden ook met de vele vakantiegangers die het eiland bezoeken.

Tekst: Marlies Bosch
Foto’s: Regina Beijaard

2017-11-25-Wijding-1_preview

2017-11-25-Wijding-2_preview

2017-11-25-Wijding-3_preview

2017-11-25-Wijding-9_preview2017-11-25-Wijding-6_preview

 

2017-11-25-Wijding-14_preview

2017-11-25-Wijding-11_preview2017-11-25-Wijding-13_preview2017-11-25-Wijding-16_preview

 

 

 

 

 

Foto’s Marlies Bosch
BISSCHOP-kopie_previewEVANGELIE-PAUL_preview  KRO-INTERVIEW-PAYL-VERHEIJEN_previewFANFARE_previewKRO-INTERVIEW-BISSCHOP_preview