Bisdom organisatie

Het bestuur van het bisdom wordt gevormd door bisschop en de bisdomstaf. De bisdomstaf bestaat naast bisschop uit vicaris-generaal P.H.H. Wellen, bisschoppelijk vicaris drs. A. Bultsma, kanselier dr. J.W.G. Geelen C.R.L. en econoom mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk

Het bisdomkantoor is gevestigd aan de Ubbo Emmiussingel 79, 9711BG in Groningen.

Telefoon 050-4065888
e-mail: info@bisdomgl.nl
Bankrekening (ING) NL42 INGB 0670 2655 78

Voor bezoekers is er parkeergelegenheid aan de achterzijde van het bisdomhuis (toegang via de Coehoornstraat)

Secretariaat van het bisdom Groningen-Leeuwarden:
Kanselier dr. J.W.G. Geelen C.R.L.
info@bisdomgl.nl

Personeelsfunctionaris en moderator van de curie
Vicaris-generaal P.H.H. Wellen
p.wellen@bisdomgl.nl

Mw. E.M.M. Bouwman-Klein
Secretaresse van de bisschop, abonnementen SPREEK!
info@bisdomgl.nl

Mw. L. Winter
Telefoniste, secretariaatsmedewerkster
l.winter@bisdomgl.nl

Economaat
Mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk
Econoom
m.lulofs@bisdomgl.nl

Dhr. B.H.H. Mensen
Financieel-administratief medewerker
h.mensen@bisdomgl.nl

Mevr. G.A. Vinke-Rossingh
Financieel beleidsmedewerker/projectenbegeleider
g.vinke@bisdomgl.nl


Communicatie en perszaken
Drs. L. de Hoop
l.dehoop@bisdomgl.nl
06 10914645

Huishoudelijke dienst
Mw. M.A. Kieviet-Blaauw
Hoofd huishouding

Mw. M.T. Dijkema-Post
Huishoudelijk medewerker

Bisdomwinkel
Eerste Communieproject, boeken en brochures

Adviesraden en commissies
Overzicht van diocesane adviesraden en commissies

Diocesane Regelingen
Diocesane Regelingen 2018

Fonds Priesteropleiding
Fonds Priesteropleiding bisdom Groningen Leeuwarden

Machtigingsformulier
17.2 Machtigingsaanvraagformulier

Onderscheidingen
Criteria met betrekking tot onderscheidingen

Collecteschema’s
COLLECTESCHEMA 2018
TOELICHTING JONGERENCOLLECTE 2018
COLLECTESCHEMA 2019