Bisdomstaf

De bisdomstaf bestaat naast de bisschop uit de volgende personen:

Vicaris Generaal
PETER WELLENPeter Hermannus Hendrikus Wellen
Geboren te Emmen 16 september 1966
Priester gewijd 24 oktober 1998
Benoemd tot bisschoppelijk vicaris van vicariaat Groningen/Drenthe 9 september 2006
Benoemd tot vicaris-generaal 1 september 2011
Benoemd tot diocesaan administrator 17 mei 2016
Moderator van de curie
Personeelsfunctionaris
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de priesters
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de geestelijke verzorging in zorginstellingen
Contactpersoon voor de bedevaartskapel Dokkum
Tevens pastoor en waarnemend pastoor

Blankenslaan-Oost 2A, 7901 BE Hoogeveen
Telefoon 0528-262756
e-mail: p.wellen@bisdomgl.nl


Bisschoppelijk vicaris & kanselier 

Drs. Arjen Bultsma
Geboren te Assen 17 juli 1976
Priester gewijd 28 mei 2005
Benoemd tot bisschoppelijk vicaris van vicariaat Friesland/Noordoostpolder 1 september 2012
Benoemd tot algemeen gedelegeerde van de diocesaan administrator op 17 mei 2016
Hoofd van de diocesane dienstverlening
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene
Lid van de Plenaire Raad van de Raad van Kerken Nederland
Niet-uitvoerend bestuurslid van het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB)
Tevens pastoor
Consulent en auditor van het Officialaat te Utrecht

Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward.
Tel: 0515 – 572206
e-mail: a.bultsma@bisdomgl.nl
website: www.abultsma.nl

Econoom

MARISCA LULOFS 7

Drs. H.M. (Marisca) Lulofs-van Rijnberk
m.lulofs@bisdomgl.nl
050-4065888