Adviesraden en commissies

Kapittel
drs. J.J.G. Tolboom, pastoor (proost)
drs. V.A.H. Maagd, pastoor

P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
drs. R.R.B.M. Wagenaar, plebaan-pastoor
drs. L.R. van der Wal, pastoor (secretaris)
P.H.W. Verheijen, pastoor
drs. A. Bultsma, bisschoppelijk vicaris

Priesterraad
P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
drs. J.J.G. Tolboom, pastoor
drs. A.K.H. Jellema, pastoor
P.H.W. Verheijen, pastoor
P.J.J. Stiekema, pastoor
drs. H.M. Kuipers, pastoor
C.N. Eba’a Asse C.S.Sp., pastoor
drs. M.J. Sinninghe Damsté, pastoor
Auditores
F.J.M. Wielens, diaken
mevr.drs. N.G. ten Wolde, pastoraal werkster
mevr. A.T. Oosting, pastoraal werkster

Benoemingencommissie
(voor kandidaten van buiten het bisdom)
P.H.H. Wellen, vicaris-generaal (voorzitter)
Mw.drs. A.Th.M. Erich, pastoraal werkster
P.J.J. Stiekema, pastoor
lic. J.G.M. Klaassen

Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)
Bisschop (voorzitter)
mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk (econoom, adviseur)
mr. J.N.G.J. Kuin
A.M.A.J. Minnema AA
H.J. Ploegmakers
mw. A.J.M. Schouten-Laan

Diocesane Pastorale Raad (DPR)
De bisschop richt in 2018 een nieuwe DPR op.

Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit (DCKK)
prof. dr. S.L. de Blaauw (voorzitter)
dhr. dr. A.J. Nijboer
dhr. drs. M. Blokhuis
drs. P.L. van der Weide, pastoor
dhr. C.W.A. Fictoor
drs. V.H.G. Maagd, pastoor

Commissie van archieven van kerkelijke organen en instellingen
drs. E.O. van der Werff (voorzitter)
drs. Th. M. van Mierlo (auditor-secretaris)
dhr. O.J. Nienhuis (lid)
drs. A. Bultsma, (lid)
Dhr. T.J. Jongsma (lid)

Diocesane vergadering van pastoraal werkers (DVPW)
secretariaat: mw.drs. H. van Schalkwijk, pastoraal werkster
e-mail: h.van.schalkwijk@home.nl

Diocesane Commissie voor kerkmuziek Sint Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden (SGGL)
Secretariaat: Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
Tel. 050-4065888

Bouwadviseur Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14  9711 BS Groningen
Contactpersoon: M. van Santen, bouwkundige
Tel.: 050-3123569, fax: 050-3142584
e-mail: info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl