Adviesraden en commissies

Kapittel
bisschop C.F.M. van den Hout
drs. J.J.G. Tolboom, pastoor (proost)
drs. V.A.H. Maagd, pastoor

P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
drs. L.R. van der Wal, pastoor (secretaris)
P.H.W. Verheijen, pastoor
drs. A. Bultsma, bisschoppelijk vicaris
P.J.J. Stiekema, pastoor

Priesterraad
Bisschop C.F.M. van den Hout, (voorzitter)
drs. A. Bultsma (ambtshalve secretaris)
P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
drs. J.J.G. Tolboom, pastoor
drs. A.K.H. Jellema, pastoor
P.H.W. Verheijen, pastoor
P.J.J. Stiekema, pastoor
C.N. Eba’a Asse C.S.Sp., pastoor
drs. T.T. Tjepkema, pastoor
B.J.J. Buit
Auditores
F.J.M. Wielens, diaken
mevr.drs. N.G. ten Wolde, pastoraal werkster
mevr. A.T. Oosting, pastoraal werkster

Benoemingencommissie
(voor kandidaten van buiten het bisdom)
P.H.H. Wellen, vicaris-generaal (voorzitter)
drs. G.M.H. Kamsma-Kunst
P.J.J. Stiekema, pastoor
lic. J.G.M. Klaassen

Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)
bisschop C.F.M. van den Hout (voorzitter)
mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk (econoom, adviseur)
mr. J.N.G.J. Kuin
A.M.A.J. Minnema AA
H.J. Ploegmakers
mw. A.J.M. Schouten-Laan
J.J.C. Hettinga

Diocesane Pastorale Raad (DPR)
Bisschop C.F.M van den Hout (voorzitter), D.T.T. Kamsma (dagvoorzitter), A. Bultsma (kanselier), mevr. M. Spruit, P.H.H. Wellen (pastoor), drs. H.M. Lulofs-van Rijnbeek (econoom), lic. J.G.M. Klaassen,
drs. L. de Hoop (hoofd communicatie), C.N. Eba’a Asse (pastoor), drs. A.K.H. Jellema (pastoor), P.J.J. Stiekema (pastoor), drs. T.T. Tjepkema (pastoor), drs. J.J.G. Tolboom (pastoor), P.H.W. Verheijen (pastoor), B.J.J. Buit,
mw. A.T. Oosting (pastoraal werkster), F.J.M. Wielens (diaken), drs. N.G. ten Wolde-Hijwegen (pastoraal werkster), drs. P.G.M. Hamersma-Sluis (pastoraal werkster), mw. L. Langendijk (pastoraal werkster), dhr. J.F.G. (Specken), dr. S.M.J. Bakker, drs. A. Wachter-van Veen,
dhr. B. Zonderland, dhr. J.L.R. Coppes, mw. M.H. Stiekema-Zweep, mw. A.M.M. Thijsseling, drs. A.T. Bokkers, mw. M. Vennix, dhr. F. Meijer, mw. M.B.T. Korsten, mw. H.E.C. Witteveen,
dhr. T. van der Werf, mw. L.J.M. Hobert, drs. M.J.C. Boersen-Rigter, mw. drs. A.M. Eerhart,
dhr. P.J.N. Bijl

Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit (DCKK)
prof. dr. S.L. de Blaauw (voorzitter)
dhr. drs. M. Blokhuis
mw. drs. S. van Lier
mw. I. Blok
drs. P.L. van der Weide, pastoor
drs. V.H.G. Maagd, pastoor
dhr. J.P. Jorna

Commissie van archieven van kerkelijke organen en instellingen
drs. E.O. van der Werff (voorzitter)
drs. Th. M. van Mierlo (auditor-secretaris)
dhr. O.J. Nienhuis (lid)
drs. A. Bultsma, (lid)
Dhr. T.J. Jongsma (lid)

Diocesane vergadering van pastoraal werkers (DVPW)
secretariaat: mw.drs. H. van Schalkwijk, pastoraal werkster
e-mail: h.van.schalkwijk@home.nl

Diocesane Commissie voor kerkmuziek Sint Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden (SGGL)
Secretariaat: Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
Tel. 050-4065888

Bouwadviseur Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14  9711 BS Groningen
Contactpersoon: M. van Santen, bouwkundige
Tel.: 050-3123569, fax: 050-3142584
e-mail: info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl