Viering 375 jaar Sint Clemens op Ameland : van statie tot rectoraat

Katholieken op Ameland vierden zondag 21 november jl. hun 375 jarig bestaan als  geloofsgemeenschap op het waddeneiland. Bisschop Ron van den Hout trad op als hoofdcelebrant in een feestelijke misviering met parochianen. Concelebranten waren pastoor Paul Verheijen van de Pax Christi Parochie, waar de Amelander gemeenschap tegenwoordig onder valt, en priester Henk Nota in zijn functie als rector van de Amelander Clemenskerk. Het rectoraat draagt zorg voor vieringen en een pastoraatsgroep rond de fraai vernieuwde kerk. Oorsprong van de Clemensgemeenschap is de oprichting in 1646 van een ‘statie’ op Ameland: een katholieke missiestandplaats. In de 19e eeuw verwierf deze de status van Clemensparochie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de jubileumviering stond bisschop Van den Hout stil bij de hedendaagse, opnieuw missionaire situatie van de RK kerkgemeenschap in Nederland, ook op Ameland. Hij riep de Amelander gemeenschap op: “Zoekt samen de eenheid van het geloof, de band met het bisdom en de wereldkerk en wees gastvrij voor de toeristen/gasten die op het eiland verblijven voor vakantie of ontspanning. Dat Ameland een vakantie-eiland is nodigt het rectoraat uit zich daar op in te stellen. Dat is hopelijk een kans in deze tijd. Op een goede manier gastvrijheid verlenen is wervend en brengt de boodschap van Christus verder de wereld in.’’

 

Rector Henk Nota legde de locale katholieke kerkhistorie vast in een kloek boek, getiteld: ‘375 jaar Sint Clemens op Ameland’. Eerste exemplaren van het boek werden door de rector na de viering overhandigd aan de bisschop en drie andere genodigden: de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok, pastoor Paul Verheijen van de Pax Christi Parochie en de burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland.

Het boek ‘375 jaar Sint Clemens op Ameland’ is verkrijgbaar bij het Clemensrectoraat.