Vieringen in Nationale Roepingenweek van 1 tot en met 8 november

De Nationale Roepingenweek vraagt aandacht voor het fundamentele belang van religieuze roepingen voor de Kerk. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag maar door viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken staat dit onder druk. Daarom een hele week op een ander moment in het jaar: rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

Rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het landelijk Roepingenoverleg hoopt dat parochies in de vieringen van komende week aandacht schenken aan het gebed om roepingen. “Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze niet geven. Vandaar deze gebedsestafette in de zeven bisdommen en bij de religieuzen. Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. De komende jaren zijn priesters, diakens en religieuzen broodnodig,” aldus Kuipers.

Vieringen roepingenweek Bisdom Groningen-Leeuwarden

Het bisdom Groningen-Leeuwarden stelt elke dag van de Roepingenweek een andere roeping centraal. De dagelijkse vieringen vinden verspreid in het bisdom plaats:

1 november (Allerheiligen), Groningen, 11.00 uur: Jozefkathedraal / bisschop Van den Hout: Roeping tot heiligheid

2 november (Allerzielen), bijna alle parochiekerken: Roeping tot gebed voor overledenen

3 november, Coevorden, 19.00 uur,  pastoor Tj. Tjepkema: Roeping tot huwelijk-gezin

4 november, Dronrijp, 9.00 uur, pastoor M. Conijn: Roeping tot priesterschap

5 november, Groningen, 9.00 uur, pastoor A. Jellema (studentenpastoraat): Roeping tot leven lang leerling zijn

6 november, Stadskanaal, 9.00 uur, pastoor J. Deuling/diaken S. Hof: Roeping tot diaconaat

7 nov./hoogfeest H. Willibrord, Wolvega (Spiritijnen): Roeping tot het religieuze leven

8 november, Basiliek Bolsward, 11.00 uur, pastoor A. Bultsma: Roeping tot eenheid onder de christenen

De mogelijkheid vieringen per livestream te volgen is vermeld op de websites van parochies.  Het programma van de Roepingenweek in andere bisdommen en religieuze gemeenschappen staat op de landelijke website van de RK kerk:  https://www.rkkerk.nl/r-k-kerk-houdt-nationale-roepingenweek-van-1-tot-en-met-7-november/