Startdag Vastenactie Noord Nederland op 13 november 2021

zaterdag 13 november 2021

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie van het Noorden op zaterdag 13 november a.s.
Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u geïnspireerd wordt om in 2022 met hart en ziel campagne te voeren voor de Vastenactie. De campagne van 2022 heeft dit keer het centrale thema:

Landrechten: Je land is je leven

De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen. Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke scholen in ons bisdom.

Waar:  De Zuiderkerk in Drachten,
De Drift 46, 9203 GH Drachten.
Tel. 0512 – 539946
Aanvang: van 10.00 – 14.45 uur, inclusief lunch

Kosten: De dag wordt u aangeboden door Vastenactie en het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Parkeren:
er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van de kerk.

Dagprogramma:
9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Welkom en opening.
Aansluitend zal het team van Vastenactie vertellen over het thema Landrechten.

10.45 uur: Pauze met koffie en thee

11.15 uur: Documentaire “Los Retarnardos”
Over een gemeenschap in Guatemala die te maken heeft met de Problematiek van landrechten.
Aansluitend gesprek hierover.

12.30 uur: Lunch

13.15 uur: Aanvang middagprogramma
Keuze uit 2 workshops:

A: Het hongerdoek: inspiratie en handvaten om landenrechten
te verbinden met dit hongerdoek. Door het team van
Vastenactie.

B: Wat is de betekenis van “land” in de bijbel.
Bruikbaar voor verdieping, liturgie en catechese.
Door Missiesecretaris Agaath Erich.

14.15 uur: Afronding en aansluitend de slotviering

14. 45 uur: Vertrek

Aanmelding is noodzakelijk in verband met de lunch, die u wordt aangeboden.
Ook willen we u vragen bij aanmelding uw voorkeur aan te geven voor de workshops A of B
U kunt zich aanmelden bij: l.winter@bisdomgl.nl

Namens Vastenactie : Peter van Hoof, Johan Compier en Petra Janssen
Namens het bisdom: Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich