Tweejaarlijkse ontmoetingsavond Oecumene

Woensdagavond 30 september 2015 organiseert de Diocesane Werkgroep voor Oecumene van het Bisdom Groningen-Leeuwarden zijn tweejaarlijkse ontmoetingsavond voor allen die bij de oecumene betrokken of er in geïnteresseerd zijn.Bisschop (K)

De Werkgroep heeft Mor Polycarpus Augin Aydin, de patriarchale vicarius van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland, uitgenodigd om voor ons een inleiding te houden over de situatie van het christendom in het Midden-Oosten en het eigene van de orthodoxe geloofsbeleving, met name de Syrisch Orthodoxe.

Ook in het Noorden van Nederland zijn er diverse vaak kleine Orthodoxe geloofsgemeenschappen. Het leek de Werkgroep goed om een nadere kennismaking met deze brede en belangrijke traditie te organiseren. Tegelijk zijn we vermoedelijk allemaal bezorgd om wat er gaande is in het Midden-Oosten. De situatie van de Christenen aldaar is zeer benard. We zullen daar tijdens onze ontmoetingsavond samen bij stil te staan en er zo een kleine blijk van geven, dat we hen niet vergeten.

Welkom!

Iedereen die interesse heeft voor de oecumene is welkom.  Wie zich wil aanmelden kan dat doen door een mail te sturen naar mevrouw L. Winter (l.winter@bisdomgl.nl).

De avond duurt van 18:00 – 21:00 uur. Er wordt begonnen met soep en broodjes. Plaats van samenkomst is de parochiezaal van Hoogeveen (Blankenslaan Oost 2A).