Vriendschappen, verhalen delen, leren over geloof. Terugblik Tienerweekend Heiloo, 26-28 november

Na een geslaagd weekend in juni jl., organiseerde eind november het Jongerenplatform van het bisdom Groningen-Leeuwarden opnieuw een tienerweekend bij de Blauwe Zusters in Heiloo. Dertien tieners deden mee. Volgens de deelnemers een gezellig en leerzaam weekend, al zat het koude weer niet altijd mee.
Vrijdagavond was een lichtjesprocessie: lopend naar de Bedevaartkapel is er gebeden, gezongen en zijn intenties gedeeld. ‘’Voor wie steek jij je kaarsje op?’’ Zaterdag en zondag konden de jongeren aansluiten bij de aanbidding van de zusters, met name het morgengebed. Dit was erg vroeg maar desondanks was iedereen aanwezig. Op zaterdag en zondag ook de eucharistieviering met medewerking van tieners als misdienaar. Spel en competitie was ook een rode draad in het programma. Diverse spelletjes, zoals one-minute-games en levend stratego, zijn beoefend om punten te verdienen door Team Geel en Team Blauw.

Vijf minuutjes

Bij catechesemomenten is oa. gesproken over het gebed door een van de Blauwe Zusters: “Probeer vijf minuutjes te vinden om te bidden en doe dit in rust, zonder afleiding.” Jongerenpastor Remco Hoogma vertelde voorafgaand aan de eucharistieviering over de lezingen ter voorbereiding op de preek. Boodschap van de pastor: overwegingen zijn in de kerk soms af en toe lastig te volgen, maar weet je van tevoren wat de lezingen zijn, dan kun je je voorbereiden.

In groepen is gewandeld over het strand bij Heiloo met gesprekken over verschillende vragen. Niet altijd eenvoudige vragen, maar door samen nadenken en spreken wordt veel geleerd over elkaar en ieders geloof.

Het tienerweekend was opnieuw geslaagd met veel gezelligheid. Vriendschappen zijn ontstaan, verhalen zijn gedeeld, en over het geloof is veel geleerd. Activiteiten als dit tienerweekend worden tegen gereduceerde prijs aangeboden. Het maakt mogelijk dat alle jongeren mee kunnen doen.

Financiële ondersteuning wordt op prijs gesteld. Jongeren zijn dankbaar voor ieder die in de gelegenheid is dit werk van de kerk te steunen.

Jongerenwerk van bisdom Groningen-Leeuwarden kunt u steunen met een gift of donatie via bankrekeningnummer: NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. Bisdom Groningen – Leeuwarden o.v.v. ‘gift jongerenwerk’.