Sede vacante tot 3 juni

Paus Franciscus heeft op 1 april 2017 mgr. Ron van den Hout benoemd tot de nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij zal worden gewijd op zaterdag 3 juni en dan ook de zetel in bezit nemen. Tot dat moment is er nog sprake van een sede vacante situatie in het bisdom Groningen-Leeuwarden omdat mgr. dr. Gerardus J.N. de Korte op 29 februari 2016 benoemd werd tot bisschop van Den Bosch. Tot het moment dat hij de zetel van ‘s-Hertogenbosch op 14 mei in bezit nam, was hij apostolisch administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Op 17 mei heeft het Kathedraal Kapittel uit hun midden oud-vicaris-generaal Peter Wellen gekozen tot diocesaan administrator. De diocesaan administrator zal leiding geven aan het bisdom tot een nieuwe bisschop de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit heeft genomen.

Oud-bisschoppelijk vicaris Arjen Bultsma is benoemd tot algemeen gedelegeerde van de diocesaan administrator. Hij zal de administrator bijstaan in het besturen van het bisdom.

Econoom Marisca Lulofs-van Rijnberk en secretaris-kanselier Peter Pot blijven in hun functies aan. Het bisdombestuur zal in de periode tot de installatie van de nieuwe bisschop dus bestaan uit de diocesaan administrator als eindverantwoordelijke, de algemeen gedelegeerde, de econoom en de secretaris-kanselier.