Wijziging AVG-Reglement Parochies m.b.t. melding datalekken

Artikel 19 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies van de RK kerk is 25 mei jl. aangepast:

1.De parochie is verantwoordelijk voor onderzoek naar evt. datalekken en de melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

2.De bisschop wordt altijd ook in kennis gesteld van een melding bij de AP. Eerste aanspreekpunt van het bisdom is de AVG-contactpersoon, in het geval van bisdom Groningen-Leeuwarden econoom Marisca Lulofs.

Parochies wordt aangeraden op de hoogte te blijven van AVG-berichtgeving via de landelijk website www.rkkerk.nl/AVG-nieuws.

Makkelijker is dat parochies een abonnement nemen op de digitale Nieuwsbrief over AVG. Nieuwe berichten komen dan rechtstreeks binnen per e-mail.

Voor meer uitgebreide toelichting van dit bericht, zie: https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-tekst-algemeen-reglement-bescherming-persoonsgegevens-2018-herzien.