WONDERLIJK – Bolswarder Mirakelboek

De maand mei geldt vanouds als de Mariamaand. Recent verscheen in boekvorm bij uitgeverij Adveniat het eeuwenoude mirakelboek van het wonder van Maria van Sevenwouden onder de titel: ‘Wonderlijk. Bolswards mirakelboek ontsloten voor iedereen’ . Met gastbijdragen van RK theologen Erik Borgman en Paul van Geest, bisschop Ron van den Hout en cabaretier/ publicist Herman Finkers.

Naast de oorspronkelijke tekst van het mirakelboek, bevat de rijk geïllustreerde uitgave een hertaling in hedendaags Nederlands door Marga Claus. Diverse deskundige auteurs reflecteren in gastbijdragen op de religieuze en cultuurhistorische betekenis van het mirakel van Bolsward en ‘wonderen’ in het algemeen. Auteurs zijn ondermeer cabaratier Herman Finkers, bisschop Ron van den Hout, RK hoogleraar Publieke Theologie Erik Borgman, RK hoogleraar Kerkgeschiedenis Paul van Geest, KRO-NCRV  TV-presentator Leo Fijen.

Mirakel van Bolsward 

In 1515 werd de Friese Hanzestad Bolsward geplunderd en gebrandschat door een Saksische legerbende. Het houten Mariabeeld van de locale kapel kwam bij de overval in de stadsgracht terecht en bleef volgens ooggetuigen ongeschonden en miraculeus ‘opwaarts staande’  drijven in het water. Het sindsdien bijgehouden  ‘mirakelboek’  van de katholieke kerk doet verslag van vele gunsten en genezingen, opgetekend door gelovigen die in de Bolswarder kapel bij het Mariabeeld de voorspraak van Maria vroegen. Het middeleeuwse beeld van Maria van Sevenwouden is tegenwoordig te zien in de St. Franciscusbasiliek van Bolsward.

Mariaprocessie 

In 2015 is voor het eerst sinds jaren een processie met het Mariabeeld gehouden in de Bolswarder binnenstad vanwege het 500-jarig jubileum van het mirakel van Maria van Sevenwouden.  Enkele duizenden mensen, ook uit andere christelijke kerken en stedelijke groepen, beleefden de processie als deelnemer of toeschouwer. De RK parochie organiseert zal in mei 2022 de eerstvolgende processie van Maria van Sevenwouden organiseren.

Het mirakelboek is samengesteld onder redactie van pastoor Arjen Bultsma van de Zalige Titus Brandsma Parochie en is verkrijgbaar in de boekhandel en rechtstreeks bij uitgeverij Adveniat (prijs: € 19,95 ).  Meer informatie bij pastoor Bultsma, Zalige Titus Brandsma Parochie, tel.:  0515 – 572206.  E-mail: pastoor@zaligetitusparochie.nl.  Er is op verzoek beeldmateriaal beschikbaar van het Bolswarder Mariabeeld (Maria van Sevenwouden), de Bolswarder Mariaprocessie in 2015 en van de uitgave van het mirakelboek.