Zalving met olie is anderen tot licht zijn

Bisschop Van den Hout tijdens Chrismamis in Leeuwarden

 

Op Witte Donderdagmorgen in deze Paastijd heeft Mgr. Ron van den Hout in de Leeuwarder Dominicuskerk de jaarlijkse heilige oliën gewijd voor de priesters in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij stond stil bij de bijbelse oorsprong van het sacrament  en wat het betekent voor christenen in de hedendaagse samenleving. ‘’Gezalfd betekent dat we innerlijk verlicht en aangeraakt zijn. Verlicht worden betekent anderen tot licht zijn in deze wereld. Als teken van de Heilige Geest die in ons werkt.’’

De livestream uitzending van de Chrismamis is te bekijken via de website van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden: Chrismamis – Sint-Dominicuskerk Leeuwarden – YouTube

De veertigdagentijd voor Pasen begint met het askruisje van Aswoensdag: teken van boetedoening en ons sterfelijk bestaan. Het eindigt met de Heilige Olie aan het begin van het Paastriduüm, bedoeld voor ziekenzalving, doopsel en het vormsel van gelovigen als inspirerende sacramenten in het leven. Een bijbelse traditie over twee stoffelijke zaken ligt er aan ten grondslag. De as als teken van droefenis, de olie als teken van vreugde. As en oliezalving als joodse gebruiken zijn overgenomen en ingepast in de christelijke liturgie. Een interculturele verrijking die intussen bij alle volken bekend is. Ook een belangrijke les volgens de bisschop: ‘’Christus’ menswording is geen algemene filosofische waarheid maar een waarheid die wortelt in concrete geschiedenis en een bepaalde culturele context. Bijbelse symboliek in onze liturgie en bij onze sacramenten kan iedereen leren: dat is catechese.’’

Verwijzend naar een recent advies van de Diocesane Pastorale Raad merkte de bisschop op dat de Raad veel belang hecht aan diaconale presentie van de Kerk in de maatschappij: ‘’Het betekent dat u uw vertrouwen stelt op de Heilige Geest en zijn zalving. U wilt het sacrament van het vormsel vruchtbaar laten zijn.’’ Priesters en leken zijn vertegenwoordigd in de DPR.  Het delen in de zending van Christus voor armen, gevangenen, blinden en verdrukten zijn ‘opdrachten die raken aan allerlei maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen’, aldus de bisschop.

Scheiding van kerk en staat

Zo is een recent actueel thema in coronatijd, vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en staat. De RK kerk neemt verantwoordelijkheid door virusmaatregelen van de overheid over te nemen. Tegelijkertijd doet zij een beroep op de vrijheid van godsdienst. De kerk is volgens mgr. Van den Hout van een andere orde dan een bedrijfstak of hobby gepraktiseerd in verenigingsverband.  ‘’Veel Nederlanders kijken daar tegenwoordig echter niet zo naar.  Zij zien een kerkgenootschap niet anders dan als een vereniging waar je vrijblijvend lid van kunt worden.’’ Maar de christelijke taak in de samenleving rechtvaardigt een uitzonderingspositie voor de kerk volgens de bisschop: ‘’Zalving met heilige olie dringt door in het diepste van de mens. De Heilige Geest probeert bezit te nemen van ons hart. Ons antwoord komt van binnenuit en moet authentiek zijn. Innerlijk verlicht worden en aangeraakt zijn, betekent voor anderen tot licht zijn.’’