Zalving van Christus is doorgegeven – Bisschop wijdt heilige oliën

De jaarlijkse wijding van de heilige oliën in het bisdom Groningen-Leeuwarden is vandaag door bisschop Ron van den Hout verricht in een besloten viering in de Groningse St. Jozefkathedraal. ‘’De geur van Christus’ heilig evangelie geven we met het chrisma opnieuw door. Christus de Gezalfde geeft zo zijn zalving aan ons door”, aldus mgr. Van den Hout. Priesters, diakens en de bisschop zelf gebruiken de gewijde oliën in het kerkelijk jaar bij de sacramenten van doopsel, vormsel en  ziekenzalving. Enkele foto’s doen verslag van deze besloten ‘Chrismamis’.

De bisschop stond stil bij de ‘vreemdheid’ van een mis zonder gelovigen in een lege kerk: ‘’De Goede Week en Pasen vier ik er niet minder intens om, maar het is vreemd dit zonder gelovigen in een lege kerk te moeten doen. We zijn hier met twee priesters als vertegenwoordigers van alle pastores in ons bisdom. Al zijn we sinds het 2e Vaticaans Concilie gehecht aan het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen. Ik spreek de hoop uit dat viering en liturgie met alle gelovigen in de komende maanden weer spoedig mogelijk wordt. ’’

De kerk moet daarbij haar vizier naar buiten toe open houden: ‘’Wordt de groep van gelovigen kleiner dan groeit een neiging om je terug te trekken in eigen kring. Toch zullen we missionair moeten zijn, tijdens en na deze coronacrisis.’’ De jaarlijkse Chrismamis is normaliter toegankelijk voor alle gelovigen. De gebruikelijke gavenprocessie voor de Voedselbank door parochianen moest deze keer achterwege blijven. Parochies voeren op lokaal niveau wel actie voor donaties aan de Voedselbank.

FOTO  VERSLAG