‘Zie mij aan’: Bonifatiusdagen 2019

vrijdag 14 juni 2019

Van 14 t/m 16 juni zijn de Bonifatiusdagen te Dokkum. Thema van het weekend is ‘Zie mij aan’.
God ziet de mens. Zien wij elkaar nog, spreken we elkaar aan? Geloof en samenleving kan er niet zonder, zeker in tijden van aandachttrekkende mobieltjes. De Bonifatiusdagen zijn een gevarieerd programma voor jong en oud. Mede geïnspireerd door Titus Brandsma’s bekende gedicht ‘O Jezus als ik u aanschouw’. Titus komt bij menigeen in het noorden even dichtbij door de theatervoorstelling over zijn leven vanaf 31 mei t/m 10 juni in de Bonifatiuskapel. (www.titus2019.nl)

Programma Zie mij aan

Vrijdagavond 14 juni:  Muzikale ‘Sing in’ over het thema in de Fonteinkerk (PKN) met jeugdbands en jongeren van protestantse gemeenten in Dokkum en het RK Jongerenplatform.

Zaterdag 15 juni: Bonifatiusfestivalprogramma met ’s middags theaterfiguren op straat aanspreken bij een spreukenzoektocht  voor kinderen. ‘s Avonds in PKN gebouw De Herberg een pelgrimsmaaltijd,  iconenexpositie van Wies van der Meer, zangworkshop Titus Brandsma Cantate olv. dirigent/musicus Anne de Bruin, een gedicht ‘wedstrijd’ over wat Titus Brandsma voor je betekent.

Zondag 16 juni: ’s Ochtends kerkelijke viering in eigen kring. In de parochiekerk eucharistieviering met bisschop Ron van den Hout. Gezamenlijke Bonifatiusprocessie naar de Bonifatiuskapel voor een lunchmaaltijd en afsluitende oecumenische gebedsviering.

De RK jongeren volgen dit weekend ook eigen activiteiten. De programmafolder Bonifatiusdagen 2019 is in de loop van mei beschikbaar. Organisatie/ info: Pax Christi Parochie,  Interkerkelijke Werkgroep Bonifatiusdagen t.a.v. Marian Folmer.
Mail: bonifatiusdagen@gmail.com. Tel.: 06 – 20503625.