Zr. Dorothea Brylak nieuwe pastoraal werkster in parochie Zalige Titus Brandsma

Met ingang van 1 september 2021 krijgt Zr. drs. Dorothea Brylak smmp een aanstelling van 0.8 fte als pastoraal werker in de parochie Zalige Titus Brandsma te Bolsward e.o.

Zr. Dorothea is geboren in Gelsenkirchen-Horst in Duitsland. Sinds oktober 1988 is zij lid van de Congregatie van de Zusters van de heilige Maria Magdalena Postel (SMMP). Na de middelbare school volgde ze een verpleegkunde opleiding voor kinderen. In 2002 studeerde ze af aan de Doctorale Leerroute van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht met de aantekening Pastoraat. Daarna volgde ze de postacademische leergang Diaconaal Werk aan het Luce centrum voor religieuze communicatie aan dezelfde faculteit in Utrecht. Van 2002 tot en met 2015 was zij werkzaam als pastoraal werker en beleidsmedewerker in het aartsbisdom Utrecht. Sinds 2017 als pastoraal werker in Leinefelde en omgeving te Duitsland.
De datum van haar presentatieviering wordt te zijner tijd bekend gemaakt.