Bisschop opent diocesane fase bisschoppensynode

Op zondag 17 oktober opent bisschop Van den Hout voor het bisdom Groningen-Leeuwarden de synodale weg. Daarmee begint een klein halfjaar durende periode van biddende reflectie waartoe de paus Franciscus heel de Kerk heeft opgeroepen. De start wordt gemaakt met een algemeen toegankelijke eucharistieviering om 17:00 uur ’s middags in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Aansluitend gaan de door de bisschop uitgenodigde deelnemers aan de synodale weg naar een andere locatie voor eerste uitwisseling.

Lees verder

Online vieringen

Nu door de coronacrisis kerkelijke vieringen beperkt toegankelijk zijn kunt u thuis via televisie en internet de Eucharistie volgen. Lees verder

Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus (COVID-19)

Nu het COVID-19 virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Lees verder

Emeritus-pastoor Dominicus Ketelaar (81) overleden

Op donderdag 5 december overleed emeritus-pastoor Dominicus Evenardus Ketelaar in Emmeloord in de leeftijd van 81 jaar. Dominicus Ketelaar is geboren op 28 september 1938 te Sneek en groeide op in Nijhuizum. Na zijn studies aan het klein- en grootseminarie werd hij op 17 juli 1965 door mgr. P.A. Nierman, in de kerk van de H. Werenfridus te Workum, tot priester gewijd. Na zijn wijding werd hij benoemd tot kapelaan in de H. Mattheusparochie te Joure. Daarnaast zette hij zich in voor het jeugd- en jongerenpastoraat en het recreatiepastoraat. In 1970 werd pastor Ketelaar, naast pastor W. Wiggers, benoemd in de H. Michaëlparochie te Emmeloord.  Hij werd hier pastoor na het overlijden van pastor Wiggers in 1992. In het weekend van 2 en 3 juli 2005 vierde pastoor Ketelaar zijn 35-jarig jubileum als pastor van de parochie te Emmeloord. Dat moment markeerde ook het begin van zijn emeritaat. Tijdens zijn emeritaat werkte hij nog als priester-assistent in de parochies van zuidoost Groningen en zuidoost Drenthe.

Lees verder

Verenigd in gebed voor de vrede

Een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Lees verder