Skip to content

Bisdom

Organisatiestructuur, fondsen, dienstverlening en Bonifatius Academie.

Bisschop

Mgr. dr. C.F.M. van den Hout is op 1 april 2017 door paus Franciscus benoemd tot de vijfde bisschop van Groningen-Leeuwarden. Op zaterdag 3 juni 2017 is hij tot bisschop gewijd en nam hij de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit.

Lees meer
BISSCHOP scaled

Organisatie

Het bestuur van het bisdom wordt gevormd door de bisschop en de bisdomstaf. De bisdomstaf bestaat naast de bisschop uit vicaris-generaal P.H.H. Wellen, bisschoppelijk vicaris en kanselier drs. A. Bultsma en econoom mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk.

Bisdom organisatie
Bestuur en beleid
bisd doic

Diocesane dienstverlening

Het bisdom ondersteunt geloofsgemeenschappen met diocesane dienstverleners en bisschoppelijk gedelegeerden. Voor de werkvelden Kerkopbouw, Catechese, Diaconie en Caritas, en Communicatie zijn ‘diocesane dienstverleners’ aangesteld met professionele kennis en ervaring op deze gebieden. Parochies kunnen op hen een beroep doen voor ondersteuning van bestaande of ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Coördinatie op bisdomniveau, zo nodig, is daarbij een tweede hoofdtaak.

Lees meer

Onze fondsen

Bekijk alle fondsen

Bonifatius Academie

De Bonifatius Academie is ‘meer dan een boek’: gesprek en persoonlijke ontmoeting is even belangrijk als kennisoverdracht. Wij bieden cursussen, trainingen, theologische gespreksgroepen en publiekslezingen. Bedoeld voor het kerkelijk vrijwilligerskader van parochies en voor overige belangstellenden in de samenleving.

Lees meer
bonifatiusacademie

Onze webshop

Bij het secretariaat van het bisdom zijn diverse uitgaven verkrijgbaar.

Shop hier