Skip to content

Sint Bonifatiusfonds

Het fonds met de naam van de patroonheilige van het bisdom is ingesteld om bij te dragen aan onderhoudskosten van het Bonifatiuscomplex te Dokkum: de Bonifatius pelgrimskapel met open lucht kruiswegstaties in het Processiepark. Herstel van de eeuwenoude traditie van Bonifatiusbedevaarten door de bouw van een ‘nationaal heiligdom’ bij de Bonifatiusbron in Dokkum (in 1926-1934) was een initiatief van lokale parochianen gesteund door het aartsbisdom en Zalige Titus Brandsma (1881-1942). Juridisch eigenaar van het Bonifatiuscomplex is de RK parochie te Dokkum. Het bisdom Groningen-Leeuwarden is economisch eigenaar van het heiligdom. Ondermeer voor grootschalige opknapbeurten zijn door het fonds externe gelden geworven. De Bonifatiuskapel is een Rijksmonument en unieke bedevaartsplek voor nationale en internationale pelgrimsgroepen. Voor behoud van de goede staat is uw donatie meer dan welkom!

Geef een donatie

Bankrekening

NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. St. Bonifatiusfonds

Doneer via tikkie

€ 10,00

€ 25,00

vrije gift