Skip to content

Commissie kerkmuziek

Op zaterdag 7 juli 2018 – de dag van de heilige Allyrius (ook Illidius) van Clermont – heeft de bisschop van Groningen-Leeuwarden, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, het reglement ondertekend waarmee de oprichting van de Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden (SGGL Groningen-Leeuwarden) een feit is. Deze commissie stelt zich ten doel om op gezag van de bisschop de studie en de beoefening van muziek ten dienste van liturgie en eredienst te bevorderen, alsmede over de muziek te waken volgens de geldende voorschriften van de Rooms-Katholieke Kerk.

Diocesane commissie voor kerkmuziek

Commissie en bisschop, van links naar rechts: Anton Lukassen, Boudien Janssen-Terbraak, Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, pastoor Peter van der Weide, predikant Ulbe Tjallingii, pastoor Victor Maagd en Cecilia Bekema.

De zittende bestuursleden van de NSGV Groningen-Leeuwarden zijn benoemd tot bestuurslid van de nieuwe commissie. Pastoor Victor Maagd is aan het bestuur toegevoegd als bisschoppelijk gedelegeerde.

NSGV Bestuur

Van Gregoriusvereniging tot Commissie Kerkmuziek

In 1874 is in Haarlem de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging opgericht. De initiatiefnemer was priester J.J. Graaf, toenmalig secretaris van de bisschop van Haarlem. De NSGV groeide in vier jaar uit tot een landelijke organisatie met diocesane en dekenale afdelingen. In 1962 is door de bisschoppen bepaald dat ieder kerkkoorlid automatisch lid was van de NSGV. Daarmee werd de vereniging de grootste korenorganisatie van Nederland (rond 100.000 leden). In 2011 besloten de Nederlandse bisschoppen om de verantwoordelijkheid voor landelijk beleid met betrekking tot de kerkmuziek toe te vertrouwen aan de Nationale Raad voor Liturgie, respectievelijk de Beleidssector Liturgie.

De diocesane NSGV-afdelingen gingen als zelfstandige ‘verenigingen’ hun taak onder verantwoordelijk-heid van de plaatselijke bisschop voortzetten. Het noordelijk bisdom kiest ervoor de kerkmuzikale activiteiten onder te brengen in een diocesane commissie. Het bestuur van deze commissie voor kerkmuziek in het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft als hoofdtaak het levend houden van de kerkmuziek in het bisdom. Daarnaast fungeert zij als diocesane werkgroep, en is als zodanig ook verantwoordelijk voor de toekenning van onderscheidingen aan jubilerende koorleden en kerkmusici.