Skip to content

Mgr. dr. C.F.M. van den Hout is op 1 april 2017 door paus Franciscus benoemd tot de vijfde bisschop van Groningen-Leeuwarden. Op zaterdag 3 juni 2017 is hij tot bisschop gewijd en nam hij de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit.

Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is als oudste geboren in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Zijn vader was automonteur; beide ouders kwamen van een agrarisch bedrijf. Omdat hij op zaterdagen en in de vakanties werkte op een tuinbouwbedrijf begon hij aan een studie aan de Hogere Tuinbouwschool in ’s Hertogenbosch en rondde deze opleiding ook af.

Aansluitend studeerde hij aan het in 1987 door mgr. J.G. ter Schure nieuw opgerichte diocesaan seminarie Sint-Janscentrum, dat onder leiding stond van rector drs. A.L.M. Hurkmans, de latere bisschop van ’s-Hertogenbosch. In deze periode ontstond zijn interesse voor het Oude Testament en voor het Hebreeuws. Na zijn priesterwijding op 5 juni 1993 en na een jaar als priester te hebben gewerkt in het centrum van Helmond, vroeg mgr. Ter Schure hem een licentiaat te halen aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome (Bijbelse Theologie). Tweeëneenhalf jaar woonde en studeerde hij op het Nederlands College in Rome op de Aventijn.

Teruggekeerd in Nederland werd hij na een tweetal tijdelijke opdrachten benoemd tot pastoor van de parochie Drunen (Lambertuskerk) en vrij kort daarna ook tot pastoor van de parochie Sint-Jan Evangelist te Elshout. Beide parochies voegde hij na fusie samen tot een pastorale eenheid. In de periode van pastoraat gaf hij college op het Sint-Janscentrum en werkte hij in deeltijd aan een proefschrift dat hij verdedigde op 12 mei 2009.

BISSCHOP STAAND 2 scaled
BISSCHOP R. VD HOUT 2 scaled

In februari 2009 verminderde mgr. Hurkmans het aantal dekenaten tot twaalf en werd Van den Hout een van de nieuwe dekens. In oktober van dat jaar nam hij een nieuwe benoeming aan in zijn eigen dekenaat: pastoor van de parochies in de Bommelerwaard: Ammerzoden, Hedel, Velddriel, Kerkdriel, Alem, Rossum-Hurwenen en Zaltbommel.

Na de benoeming van mgr. dr. J. Liesen tot bisschop van Breda benoemde mgr. Hurkmans Van den Hout tot vicaris-generaal naast mgr. R. Mutsaerts. Hij behield deze functie onder mgr. De Korte die aantrad als bisschop in Den Bosch op 14 mei 2016.

Mgr. dr. C.F.M. van den Hout is op 1 april 2017 door paus Franciscus benoemd tot de vijfde bisschop van Groningen-Leeuwarden. Op zaterdag 3 juni 2017 is hij tot bisschop gewijd en nam hij de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit.

Column van de bisschop

Bisschop Van den Hout publiceert regelmatig een column in de noordelijke parochiebladen over geloofsthema’s en actuele onderwerpen.

Lees meer

Curriculum vitae

Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout

Geboren 11 november 1964 en opgegroeid in Diessen (huidige gemeente Hilvarenbeek)

1978 – 1983

VWO te Goirle

1983 – 1987

Hogere Tuinbouwschool (HAS) te ’s-Hertogenbosch

1987 – 1993

Diocesaan groot-seminarie Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch

7 November 1992

Diakenwijding door mgr. Ter Schure s.d.b.

5 Juni 1993

Priesterwijding in de kathedraal van ’s-Hertogenbosch door mgr. Ter Schure s.d.b.

September 1992 –
september 1994

Stagejaar en eerste jaar als priester in de parochie Centrum te Helmond (Lambertuskerk en Jozefkerk)

Oktober 1994 – februari 1997

Studie Bijbelse Theologie aan de Gregoriana te Rome (licentiaat; tesina over Sirach 48,1-11 bij sr. Nuria Calduch)

Per 1998

Docent aan het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch in de vakken Hebreeuws, Judaica en Oude Testament (als 2e docent)

Januari 1998 – september 2009

Pastoor te Drunen en Elshout

14 Februari 2009

Benoeming tot deken van het nieuwe dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel

9 Mei 2009

Promotie aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Over het boek van de profeet Zacharia (‘Struikelblokken op de weg naar restauratie.Het boek Zacharia als dramatische tekst.’). Promotores: prof. dr. U. Berges m.s.c.; prof. dr. W.A.M. Beuken s.j.

1 Oktober 2009

Benoeming tot pastoor van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard (later parochie H. Franciscus)

1 Februari 2012

Benoeming tot vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch (bij mgr. A.L.M. Hurkmans)

Per 2010

Docent aan de Priester-en Diakenopleiding Bovendonk, bisdom Breda (Pentateuch). Per 2011 docent Oude Testament aan de priesteropleiding bisdom Roermond (Rolduc)

1 april 2017

Door paus Franciscus benoemd tot 5e bisschop van Groningen-Leeuwarden.

mei 2017

Namens de bisschoppenconferentie referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking

3 juni 2017

Tot bisschop gewijd en de zetel van Groningen-Leeuwarden in bezit genomen.

9 april 2022

Grootprior Ridderlijke Orde van het H. Graf van Jeruzalem