De toekomst van kerk en wereld vraagt een levensstijlverandering, vooral bij het welvarend deel van landen en volken. Bij gelegenheid van drie Werelddagen van de rooms-katholieke kerk in dit najaar, respectievelijk voor Migranten en vluchtelingen (25 september), Wereldmissiedag (22/23 oktober) en Werelddag van de Armen (13 november), presenteert paus Franciscus vergaande boodschappen over economie, samenleving en missionair kerkzijn. (meer…)